Nyheter

Hyresgästföreningen: Krympande lägenheter döljer hyreshöjningar i nyproduktion

I sin återkommande lägesrapport tittar Hyresgästföreningen närmare på villkoren på bostadsmarknaden. Vinterns lägesrapport visar att nyproducerade lägenheter minskar i storlek och därmed döljer ökande hyror.

Hyresgästernas lägesrapport är en återkommande rapport där Hyresgästföreningen presenterar svensk bostadsmarknad ur ett hyresgästperspektiv. Årets vinterupplaga av rapporten visar på en “krympflation” i de nyproducerade bostäderna.

– Nyproducerade lägenheter blir mindre och mindre. Sedan 2014 har en nyproducerad tvåa krympt med hela tio procent. I denna utveckling döljer sig en tydlig hyreshöjning för nyproducerade lägenheter om man tittar på hur mycket hyra man betalar för sin bostadsyta, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen. 

Nyproducerade lägenheter är i snitt 50 procent dyrare än övrigt bestånd. Samtidigt visar statistik över helt nyproducerade lägenheter att hyresnivåerna i princip verkar ha stått still de senaste åren, i vissa fall har de till och med sjunkit något. Vad som däremot döljs i statistiken är att de nyproducerade lägenheterna kraftigt minskat i storlek. Den genomsnittliga boendeytan för en nyproducerad hyresrätt med tre rum och kök har mellan 2014 och 2022 sjunkit från 75 till 71 kvadratmeter. För tvårummare har utvecklingen varit ännu skarpare, från 57 till 51 kvadratmeter under samma period. Det senare motsvarar en minskning med tio procent.

Hyran per kvadratmeter ger därför en mer rättvis bild av hyresnivåernas utveckling de senaste åren. Mellan 2014 och 2021 ökade kvadratmeterhyran betydligt snabbare än den allmänna inflationen. Efter kraftiga prisökningar under 2022 ligger hyresökningen för perioden ungefär i nivå med KPI.

Samtidigt som kvadratmeterhyrorna fortsatt ticka uppåt visar rapporten effekterna av det statliga investeringsstödet, som bidrog till byggandet av lägenheter med lägre hyror.

– Hyran för en nyproducerad typlägenhet har under lång tid legat på omkring 45 procent av medianinkomsten. Vi kan nu se en liten minskning som effekt av flera orsaker. Investeringsstödet har förstärkt trenden mot mindre, men också betydligt billigare, lägenheter. Detta tillsammans med löneutvecklingen de senaste åren gör att lägenhetshyrans andel av medianlönen nu sjunkit till ungefär 40 procent, säger rapportförfattare Olof Karlsson .