Nyheter

En av byggbranschens första ellastbilar på Masthuggskajen

Peab, Swerock och Göteborgs Stad har tagit ett stort steg mot en mer hållbar byggbransch genom att kontraktera en av de första eldrivna schaktlastbilarna i Sverige. Bilen används på Masthuggskajen i Göteborg där Peab genomför markarbeten.

Masthuggskajen är ett av de största och mest spännande stadsutvecklingsprojekten i Göteborg. Det omfattar en yta på cirka 100 000 kvadratmeter och ska bli ett levande och attraktivt område med bostäder, kontor, handel, service och kultur.

– Vi är stolta över att vara en av de första i branschen som satsar på en eldriven schaktlastbil. Det är ett viktigt steg i vår strävan att minska vår klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi hoppas att detta initiativ inspirerar andra aktörer i byggbranschen att följa vårt exempel och satsa på framtidsinriktade lösningar, säger Victoria Borgljung, arbetschef på Peab.

Den eldrivna schaktlastbilen har flera fördelar ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Den minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, förbättrar luftkvaliteten i staden och bidrar till att trafikbullret blir lägre i staden. Lägre ljudnivå gör också att arbetsmiljön för de som kör lastbilen och arbetar intill blir bättre och tystare.

– Vi är oerhört glada över att vi tillsammans med vår leverantör Rotercentralen kunnat erbjuda projektet möjligheten att ta in en helt eldriven schaktlastbil. Det visar på en vilja och ambition att ligga i framkant när gäller det att försöka minska klimatpåverkan samt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser, säger Mattias Norrman, arbetschef på Swerock.

Utmaningarna med klimatet är globala men det finns också ett lokalt perspektiv. Det är inte minst här som användningen av elfordon kan spela en stor roll, då de har en positiv effekt på den lokala luftkvaliteten.

– Det känns bra att vi nu i samarbete med Peab och Swerock har kunnat få in en ellastbil i projektet. Vi har tidigare haft en prototyp på prov men nu kommer denna bil gå under hela projekttiden fram till 2031, och vi tittar även på fler elfordon. Ju fler fordon som drivs på el desto bättre luft och hälsa lokalt, säger Marit Sternang projektchef på Masthuggskajen för Göteborgs Stad.

Läs mer:

https://peab.se/hallbarhet/miljo-och-klimat/