Nyheter

Fastighetsägarna: ”EU-krav på energieffektivisering kan ge höjda kostnader för fastighetsägare”

Text: Fastighetsägarna Service

En revidering av EU:s energieffektivitetsdirektiv innebär nya krav och förväntningar på fastighetsägare, något som kan komma att påverka verksamheten och investeringsbesluten. En snabb överläggning inom EU har dock mildrat några av de tuffa renoveringskraven.

Fastighetsägande är ett långsiktigt arbete som kräver ett långsiktigt tänkande. Det gäller inte allra minst energieffektivisering. Men med det nya direktivet från EU kommer nu krav på en mer skyndsam process.

Första koldioxidneutrala kontinenten

Det första energieffektiviseringsdirektivet antogs 2002 och har sedan dess omarbetats och skärpts flera gånger för att möta den växande klimatkrisen. Den nya, reviderade versionen kräver på kort sikt en minskning med 11,7% fram till 2030. I det långa perspektivet så är målet att Europa ska bli världens första koldioxidneutrala kontinent genom att uppnå klimatneutralitet 2050.

För fastighetsägare innebär detta att det tidigare energibesparingsmålet på 0,8% med stor sannolikhet kommer att öka rejält. I de nya direktiven ligger även fokus på ökad övervakning och rapportering, vilket innebär att fastighetsägare förväntas samla in och rapportera data om energiförbrukning och effektivitet.

Fortsatt tuffa

Samtidigt blir det inga tvingande EU-krav på obligatoriska renoveringar av enskilda bostadshus. EU sägs ha landat i en ambitiös och samtidigt flexibel lösning, skriver bland annat Fastighetstidningen. Där medlemsländerna får möjlighet att utforma bästa väg framåt.

Kraven från EU att byggnader ska förbättra sin energiprestanda är dock fortsatt tuffa och 2030 är inte långt borta.

Ny svensk klassificering på gång?

I en europeisk jämförelse har idag svenska fastigheter en relativt sett hög klimatprestanda, något som Sveriges nuvarande sätt att energiklassificera byggnader på tyvärr inte tar hänsyn till.

Kanske är dock vår energiklassificering på väg att förändras? Regeringen har nämligen gett Boverket i uppdrag att se över Sveriges klassificering i jämförelse med andra EU-länder för att se till så att konkurrensvillkoren är likvärdiga.

För svenska brf:er och fastighetsägare finns det redan nu mycket man kan göra för att minska sin miljöpåverkan. I överläggningen kring byggnaders energiprestanda ingår att EU:s medlemsländer också ska se till att fler solceller byggs, med placering på lämpliga byggnader. Förutom just solceller kan brf:er och fastighetsägare se över möjligheten att byta ut termostater eller genomföra en kartläggning för att se hur ni på bästa sätt kan optimera energiförbrukningen

Vill du veta mer om hur vi arbetar med energi- och miljöpåverkan?