Nyheter

SaltX och Dalmia Cement har påbörjat arbetet med pilotanläggning för elektrisk cementtillverkning i Indien

SaltX Technology och Dalmia Cement inledde sitt samarbete i juni 2023. Samarbetet avser att under 2024 färdigställa en gemensam pilotanläggning för elektriskt framställd cement, där SaltX:s elektriska kalcineringsteknik (EAC), implementeras vid en av Dalmia’s befintliga anläggningar. SaltX besök i Indien förra vecka markerar starten på projektet och ligger till grund för förstudiearbetet som planeras startas under första kvartalet 2024.

Dalmia Cement har totalt sju produktionsanläggningar i Indien med en årlig produktionsvolym på över 40 miljoner ton cement. Dalmia har identifierat anläggningen i Rajganga Nagpur Odish i centrala Indien, som den bäst lämpade för kommande pilotprojekt utifrån tekniska och logistiska förutsättningar.

Carl-Johan Linér, CEO SaltX:  
 
– Genom vårt besök är jag mycket glad över att kunna konstatera att vi nu börjat arbeta tillsammans på plats för den kommande piloten i Indien. Vi har träffat alla nyckelpersoner i projektet, och vi ser med tillförsikt fram emot att påbörja förstudien i början av nästa år.”

Dalmia Cement har ambitiösa expansionsplaner för att möta den stora efterfrågan av klimat-neutral cement i den fortsatta industrialiseringen och urbanisering av Indien. Samarbetet mellan företagen uppmärksammades under lanseringen av LeadIT 2.0 – Partnership for a Just and Equitable Industry Transition på COP28 i Dubai.

Mr. Mahendra Singhi- MD & CEO of Dalmia (Cement) Bharat:  
 
– I linje med vår ambition att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck är vi glada att samarbeta med SaltX, som är en ledande innovatör med en elektrifierings- och koldioxidavskiljningsteknik som har stor potential att spela en avgörande roll i vårt arbete med att minska våra koldioxidutsläpp.”

I förstudiearbetet planeras även materialtester att utföras i SaltX test- och researchcenter i Hofors.

Extern länk:

LeadIT 2.0 – Partnerships for a Just and Equitable Industry Transition launch at COP28