Nyheter

Nytt avtal: HSB och ChargeNode kring elbilsladdning

HSB och ChargeNode har tecknat avtal för att öka tillgängligheten och enkelheten kring elbilsladdning i HSBs bostadsrättföreningar och fastigheter över hela Sverige. Samarbetet syftar till att möta den ökande efterfrågan på hållbara laddningslösningar.

Med över 4 100 bostadsrättsföreningar i sin förvaltning har HSB stor inblick i hur behovet av elbilsladdning ser ut. Avtalet med ChargeNode strävar efter att erbjuda en omfattande service som täcker allt från förstudier på plats till skräddarsydda lösningar, inklusive installation, driftsättning och administration av laddstationer.

Samarbetet inkluderar bland annat:

Kostnadsfri förstudie för HSBs medlemmar: En grundlig utvärdering på plats för att skräddarsy lösningar enligt specifika förutsättningar och önskemål.

Skäddarsydda helhetslösningar: Anpassade lösningar för att säkerställa optimal funktionalitet och effektivitet.

Installation och driftsättning av laddstationer: Allt inkluderat för att säkerställa en problemfri övergång till elbilsladdning.

Lastbalansering: Optimering av tillgänglig effekt i fastigheten för maximalt utnyttjande.

Administrationsfri laddanläggning: ChargeNode tar hand om debitering, driftövervakning och mer för en bekymmersfri upplevelse.

Kundsupport 24/7: Tillgänglighet alla dagar om året, dygnet runt för att möta kunders behov.

Hjälp med ”Ladda Bilen Bidraget”: ChargeNode assisterar med ansökan för att få 50% av kostnaden täckt av bidraget.

Rabatterat pris för HSB-medlemmar: Särskilda förmåner för att främja övergången till elbilsladdning.

Genom att kombinera HSBs landsomfattande nätverk och ChargeNodes expertis inom laddningslösningar, gör man elbilsladdning enklare, mer tillgängligt och mer hållbart för bostadsrättsföreningar och fastigheter runtom i landet.

Två frågor till Jane svensk, Inköpsansvarig på HSB Affärsstöd:

Hur tror du att ramavtalet med ChargeNode hjälper HSBs föreningar ute i landet?

– Avtalet mellan HSB och ChargeNode kommer att underlätta för föreningarna att enklare få en laddningslösning på plats. Det här sänker trösklar som annars kan sätta stopp för eller sakta ner ambitiösa bostadsrättsföreningar.

Varför valde ni ChargeNode som laddpartner?

– ChargeNode är en aktör med expertis och stabilitet, det är viktiga egenskaper hos de bolag som vi vill samarbeta med.

Två frågor till Albin Ryd, Partner Sales på ChargeNode:

Varför ska man investera i elbilsladdning i sin bostadsrättsförening just nu?

– En investering i elbilsladdning gör er bostadsrättsförening mer attraktiv och ökar värdet på lägenheterna. Just nu får ni som bostadsrättsförening 50% av kostnaden i bidrag via Naturvårdsverkets Ladda Bilen Bidrag. Passa på!

Har du några tips för att komma igång?

– Börja med att undersöka intresset hos medlemmarna. Kontakta därefter ChargeNode så bokar vi in en kostnadsfri förstudie hos er där vi tar fram förslag på en komplett helhetslösning enligt era förutsättningar. Vi hjälper er även att söka bidraget så ni får 50% av kostnaden i bidrag.