Nyheter

SISAB gör stora besparingar med Myrspovens nya tjänst för smart effektstyrning

Sedan årsskiftet har SISAB:s skolor, som redan tidigare varit försedda med Myrspovens AI-lösning myCoreAI (även känt som SOLIDA), nu höjt ribban för styrningen och energieffektiviseringen. Detta har uppnåtts genom Myrspovens senaste tilläggstjänst för effektsyrning, myCap. Utvecklingen har gjort fjärrvärmeanvändningen ännu smartare och mer dynamisk, vilket bidrar till en ännu effektivare hantering av energiresurserna inom skolorna.

Det nya tillvägagångssättet, som inleddes för ett år sedan, har redan gett resultat. SISAB har, på rekommendation från Myrspoven, valt en självvald effektgräns för 160 skolor och förskolor.

– Genom att implementera Myrspovens smarta AI-lösningar i stor skala i våra skolor har vi låst upp imponerande besparingar. Endast inom fjärrvärme sparade vi 5,5 miljoner kronor under 2023, utan att äventyra inomhusklimatet för våra elever, säger Erica Eriksson, Energi- och klimatstrateg, SISAB.

Målet är att minska effektuttaget av fjärrvärme under kalla dagar för att undvika onödig belastning på fjärrvärmenätet, samtidigt som man effektiviserar energianvändningen och sänker kostnaderna.

Hur det fungerar

Alltsammans bygger på insikter från myCoreAI som tillsammans med myCap rekommenderar ett optimerat tak för effektuttaget för varje unik byggnad. Fjärrvärmeanvändningen optimeras sedan för att hålla sig under det nya taket. Då en byggnads effektuttagstoppar bestämmer effekttaxan, leder således en kapning av dessa toppar till en mer dynamisk energianvändning som i sin tur ger minskade effektkostnader

I fallet med SISAB innebär detta i praktiken att varje unik byggnad tilldelas en energibudget för varje dygn, som representerar den tillgängliga energin för användning under 24 timmar. myCap prognostiserar behoven för både energianvändning och inomhusklimat upp till 48 timmar framåt. Vid närmande kväll och en prognos som antyder kallt väder med ökat uppvärmningsbehov dagen därpå, justerar myCap uppvärmningen redan under kvällen. Detta sker så länge det finns utrymme kvar inom energibudgeten för dygnet. Denna strategi möjliggör en jämnare användning av energi över dygnet och bidrar därmed till att minimera höga effekttoppar.

Byggnader som en dynamisk spelare

– Myrspovens vision är att med våra tjänster göra byggnader till dynamiska spelare i ett modernt energisystem och myCap är ett bra exempel på när vi sänker behovet av energi då systemet är under stress, vilket också bidrar till mindre användning av icke förnybara energikällor. Det är precis vad både systemet och planeten behöver, säger Björn Ilestrand, produktägare på Myrspoven.

Det primära syftet med effektstyrningen genom myCap är inte att spara energi utan att kapa effekttoppar och skapa en mer dynamisk energianvändning. Det innebär att i stort sett samma mängd energi används. Skillnaden är att man genom insikterna från prognostiseringen kan öka effekten vid rätt tillfällen, till en lägre kostnad med fortsatt bibehållet bra inomhusklimat.

En avgörande faktor för att kunna tillämpa metoden med effektstyrning är att fjärrvärmeleverantörens prismodell skapar incitament för att styra energianvändningen effektivt utifrån nätets förutsättningar.

För 2024 är planen att använda samma metod och införa ett effekttak för över 200 skolbyggnader. Det förväntas generera en kostnadseffektivisering på över 9 miljoner kronor, samtidigt som inomhusklimatet inte påverkas. De uppnådda besparingarna kommer sedan att kunna investeras av SISAB i sina omkring 600 skolfastigheter.

Klicka här för att läsa mer om Myrspovens tjänster.