Nyheter

Hyresnämnden stoppar Familjebostäders renovering av lägenheter i Bergsjön

En kritisk hyresnämnd sätter stopp för Familjebostäders krav på att få renovera badrum med både kakel och klinkers för sammanlagt 35 lägenheter i Bergsjön.

Det kan löna sig att protestera mot hyresvärdens planer på att genomföra standardhöjande renoveringar i lägenheten. Det visar ett nytt beslut i hyresnämnden i Göteborg, där 35 hyresgäster på Siriusgatan i Göteborg motsatte sig kommunägda Familjebostäders planer på att renovera badrummen med kakel på väggarna och klinkers på golven.

Renoveringsplanerna gäller en första etapp som omfattar cirka 150 av bolagets totalt 1 000 lägenheter i området.

I beslutet tar hyresnämnden bland annat hänsyn till att många boende i området skulle få det svårt att klara de höga hyror som blir konsekvensen av flera olika renoveringar på kort tid i kombination med flera år av höga årliga hyreshöjningar.

– Det är jättebra att hyresnämnden tar hänsyn till hur den ekonomiska situationen ser ut för de berörda hyresgästerna. Det är sådana här bedömningar Hyresgästföreningen tycker att hyresnämnden ska göra, säger Sandra Nogueira, jurist vid Hyresgästföreningen, som företrädde tio av hyresgästerna i hyresnämnden.

Bakgrunden är att Familjebostäder under de senaste åren byggt om entréer och balkonger på Siriusgatan. Dessutom byts fönster ut och utemiljöer fräschas upp. Hyrorna efter denna renovering kommer att höjas med cirka 15 procent under de närmaste fem-sex åren. I samband med fasadrenoveringen upptäckte Familjebostäder även fuktskador i fastigheterna vilket innebär att badrummen i lägenheterna behöver renoveras i olika etapper.

Bolaget har planerat att bland annat ersätta plastmattor och våtrumstapeter med kakel och klinkers. Men den höjda standarden beräknas medföra en hyreshöjning med ytterligare cirka 15 procent. Många hushåll har sagt att de inte skulle klara att bo kvar efter ytterligare en hög hyreshöjning och har vid flera tillfällen genomfört manifestationer, namninsamlingar, hyresgästenkäter och möten.

– Beslutet är ovanligt men visar samtidigt att det verkligen kan löna sig att ta strid. Jag tror att det i hög grad påverkade nämndens beslut att en majoritet av hyresgästerna på olika sätt protesterade och motsatte sig renoveringsplanerna, avslutar Sandra Nogueira.

Beslutet ger Familjebostäder rätt att genomföra vissa åtgärder i badrummen, och att erbjuda kakel och klinkers som ett tillval. Men nämnden är kritisk till att samrådet med de boende inte varit tillräckligt bra, samt att Familjebostäder gör anspråk på att arbeta med återbruk, vilket över huvud taget inte skett i det här fallet.

Hyresnämndens beslut var enhälligt. Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt i sin helhet eller i delar av både hyresvärd och hyresgäster senast den 27 december.