Nyheter

Nöbbelövs nya mobilitetshus

Kommunens markanvisningstävling om vem som får bygga ett mobilitetshus på Nöbbelöv i Lund är avgjord. Vinnare blev fastighetsbolaget Vivero Management AB i samarbete med arkitektkontoret Fojab. Mobilitetshuset ska rymma parkeringsplatser, bilpool, laddplatser och någon form av verksamhetslokal. Husets arkitektur ska förstärka områdets gröna karaktär.

Lunds kommun har tagit fram ett planprogram som visar hur Nöbbelöv på lång sikt kan få flera hundra nya bostäder, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service.

Tekniska nämnden beslutade om en markanvisningstävling för ett mobilitetshus i augusti 2022 och det vinnande konceptet beslutades av kommunstyrelsen i slutet av november 2023.

– Ett mobilitetshus ökar flexibiliteten för de boende. Dessutom skapar den samlade parkeringslösningen nya möjligheter för förtätning och utveckling av området, säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Målet med tävlingen är att skapa en helhetslösning för områdets parkeringsbehov och andra mobilitetstjänster. Huset utmed Kävlingevägen ska rymma cirka 530 parkeringsplatser för områdets bostäder, verksamheter och bilpool samt verksamhetslokal för exempelvis en cykelverkstad. Laddinfrastruktur för elbil och cykel ska ingå.

Tävlingsbidragen har bedömts utifrån arkitektur, hållbarhet, klimatanpassning och klimatpåverkan samt fastighetens innehåll. Vinnaren är fastighetsbolaget Vivero Management AB som bland annat driver två mobilitetshus i Malmö: i Västra hamnen och på Bulltofta, samt på nya Tuborgsområdet i Köpenhamn.

Vivero har tillsammans med arkitektkontoret Fojab arbetat fram ett förslag på mobilitetshus i Nöbbelöv som består av två långsmala huskroppar som ska spegla områdets gröna karaktär. Långsidorna består av veckade glaspartier som ger rum för klättrande grönska och gröna solceller. Det dröjer några år innan huset står klart:

– När detaljplanen är klar kommer det bland annat att behöva göras förberedande markarbeten. Byggstart sker tidigast 2025, säger Torsten Lindh, exploateringsingenjör på tekniska förvaltningen.

Det nya mobilitetshuset ersätter befintliga markparkeringar på privata fastighetsägares mark och gör det möjligt att bygga fler lägenheter i området. Det möjliggör även för ytterligare parkering för tillkommande bostäder i framtiden.