Nyheter

Snart kan en robot fatta Huddinges bygglovsbeslut

Huddinge kommun fortsätter att utveckla sitt arbete inom bygglovshantering. Inför 2024 års verksamhetsplan för Bygglovs- och tillsynsnämnden föreslås ett utvecklingsuppdrag att digitalisera lämpliga bygglovsbeslut. Den här typen av automatiserat beslutsfattande är nu möjligt efter en ändring i kommunallagen.

Att en robot fattar beslut om bygglovsärenden kan bli verklighet i Huddinge kommun under 2024. De robotiserade besluten planeras bli för anmälan av en ny eller ändrad eldstad  samt reparationsbidrag inom bostadsanpassningen. I nästa steg kan det bli aktuellt för slutbesked vid enklare byggåtgärder.

– Huddinge ska ligga i framkant med bygglovshantering. En robot kommer kunna ge den sökande ett beslut inom några minuter, och samtidigt frigörs tid för handläggarna att arbeta med ärenden där mer komplex bedömning krävs, säger Annie Östlund (C), ordförande för Bygglovs- och Tillsynsnämnden.

Digitalisering av bygglov är första steget mot en mer effektiv bygglovsprocess.

– Det här utvecklingsuppdraget kommer bidra positivt till Huddingebornas bygglovsprocess och eftersom robotiserade beslut går snabbt kommer servicen upplevas bättre, avslutar Annie Östlund (C).

Bättre service och bemötande är dessutom ett av målen i Bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan för 2024. Verksamhetsplanen kommer att beslutas den 12 december 2023.

Fakta:

Nytt förslag för digitalisering av bygglovsärenden i Huddinge.

Robotiserade beslut är aktuellt vid enklare ärenden såsom vid ny eller ändrad eldstad,

samt vid reparationsbidrag inom bostadsanpassning.

Mer tid frigörs för handläggare vid komplexa bygglovsärenden.

Foto: kiquebg