Nyheter

Räntetempen indikerar: Köpintresset för fritidshus kan komma att öka

Snön har kommit till stora delar av Sverige, julen närmar sig och vistelser och firanden planeras. Enligt SkandiaMäklarnas senaste undersökning Räntetempen framkommer det att många svenskar under året valt att skjuta upp ett köp av fritidshus som en effekt av höga räntor – men marknaden kan börja ta fart framöver då Riksbanken valt att inte höja styrräntan, menar SkandiaMäklarnas VD Andreas Moritz.

I SkandiaMäklarnas undersökning Räntetempen uppger nära en femtedel (18 procent) att de ökade räntorna har påverkat deras beslut kring att köpa fritidshus. Fem procent har valt att inte köpa trots att de vill och sju procent uppger att de vill vänta till att priserna blir mer förmånliga. Samtidigt är det endast nio procent av de som äger ett fritidshus som planerat att sälja som en effekt av höga räntor. Närmare en fjärdedel har inte påverkats i sitt säljbeslut.

Det är framför allt spekulanter i åldrarna 30–39 som påverkats av förändringarna i ekonomin. Upp emot en tredjedel i åldersgruppen menar att de landat i ett beslut kopplat till fritidshusköp som de inte hade tagit om räntenivåerna hade sett annorlunda ut. I familjer med yngre barn anger 36 procent att de avvaktar till att det är mer ekonomiskt hanterbart.

– Riksbankens besked indikerar att vi med största sannolikhet befinner oss på räntetoppen och att omsättningshastigheten på bostadsmarknaden kommer att öka allt eftersom. Det är något som kan påverka intresset för fritidshus i en positiv riktning. Vi ser också att den svaga kronan lett till att fler väljer att semestra inom landet och att utländska spekulanter lockats till våra svenska fritidshusområden. Intresset utifrån tillsammans med räntestabiliseringen och att många valt att vänta med köp kan sammantaget bidra till en stabilisering och att efterfrågan på fritidshus ökar framöver, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 8–10 november 2023 har sammanlagt 1005 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år, i Sverige.