Nyheter

InArea Group utser Rikard Fransson till VD och koncernchef 

Styrelsen för InArea Group har utsett Rikard Fransson till VD och koncernchef med tillträde den 1 januari 2024. Rikard Fransson, född 1986, har varit anställd som koncernens CFO sedan maj 2022 och har dessförinnan haft motsvarande befattning på det börsnoterade bolaget Midway Holding.

Nuvarande VD och koncernchef, Hans Förster, kommer fortsatt att ingå i koncernledningen med huvudsakligt ansvar för affärsutveckling och förvärv. Den 1 januari 2024 tillträder samtidigt Karim Al-Asi som koncernens CFO och koncernledningen utökas därmed till fem personer. Karim är idag Senior Group Controller på InArea Group och kommer dessförinnan från motsvarande tjänst på Lifco AB (publ). 

– Jag är glad och stolt över förtroendet att få leda InArea Group från den 1 januari. Vi är en entreprenörsdriven organisation med en tydlig strategi för långsiktig tillväxt, en lönsamhet som överstiger branschsnittet samt bevisat starka kassaflöden. Jag ser fram emot att utveckla koncernen tillsammans med våra kompetenta medarbetare, koncernledningen och vår styrelse. Vidare är jag tacksam över att fortsätta arbeta nära Hans Förster som även framöver kommer att ha en central roll och det gläder mig särskilt att Karim Al-Asi valt att anta rollen som ny CFO för koncernen, säger Rikard Fransson, tillträdande VD InArea Group. 

– Det är med stor tillfredsställelse jag presenterar Rikard Fransson som ny VD och koncernchef. Rikard är en kompetent ledare och har i sin position som CFO för såväl Midway Holding som InArea Group visat att han har djup förståelse för hur man skapar såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt. Jag är övertygad om att InArea Group kommer att fortsätta sin positiva utveckling under Rikards ledning. Jag vill samtidigt tacka Hans Förster för hans insatser för InArea Group och är glad för att han även fortsättningsvis kommer att vara en viktig medarbetare i den framtida utvecklingen av bolaget, säger Per Bertland, styrelseordförande för InArea Group.