Nyheter

Heta Arbeten® – Innovativa lösningar som minskar brandrisken

Heta arbeten kan utgöra en allvarlig brandfara på tillfälliga arbetsplatser och en riskbedömning måste genomföras innan arbetet kan påbörjas. En process som ofta förknippas med tidskrävande administration. Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten® erbjuder utbildning och digitala verktyg, för att minimera risken och förenkla, samt effektivisera, arbetet.

– Heta Arbeten® erbjuder en verksamhetsanpassad behörighetsutbildning med samma namn, för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen ger ett certifikat som accepteras i Sverige, Norge, Finland och Danmark och genomförs av arrangörer över hela landet. Konceptet innefattar även digitala verktyg som förenklar det dagliga arbetet. Sedan 1990 har Heta Arbeten® utbildat över 2 miljoner hetarbetare., säger Pia Ljunggren, verksamhetsutvecklare för Heta Arbeten®.

Heta arbeten utförs i team om tre roller, tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt som alla måste ha kunskap och certifikat för att utföra uppgiften. Innan arbetet kan påbörjas måste en riskbedömning göras på plats och tillstånd ges. Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® ger certifikat som fungerar för alla verksamheter och utbildningen finns dessutom på fem olika språk.

– I vår databas har vi över 350 000 aktiva certifikat. Den som beställer jobbet kan enkelt via vår hemsida kontrollera behörigheten hos tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt, vilket ger företag ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att endast kvalificerade och certifierade hetarbetare utför arbete inom deras verksamhet, förklarar Pia.

Ökad effektivitet och minskat pappersarbete

Heta Arbeten® tillhandahåller också digitala verktyg som har utvecklats i samarbete med både företag och hetarbetare. Genom utbildningen ges tillgång till appen Heta Arbeten®, i vilken hetarbetaren hittar sitt digitala certifikat, en kunskapsbank och alla blanketter som behövs för att utföra arbetet. Appen ger även tillgång till den digitala tillståndslistan som guidar hetarbetaren genom riskbedömningen och minimerar pappersarbetet i samband med tillståndsgivning.

För företagare finns abonnemangstjänsten Heta Arbeten® PREMIUM som ger en översiktlig bild av alla heta arbeten i verksamheten, med all nödvändig information samlad på ett och samma ställe. PREMIUM effektiviserar arbetet, höjer säkerheten samtidigt som administrationen minskar för alla inblandade.

– Med Heta Arbeten® PREMIUM kan företaget själva styra säkerhetsnivån genom att bland annat skräddarsy kontrollpunkter i tillståndslistan. PREMIUM är kopplat till appen och de ändringar som görs i tillståndslistan återspeglas direkt den tillståndsansvariges mobil. Företaget får även tillgång till statistik som man bland annat kan dra nytta av för att förbättra de egna processerna, berättar Pia.

Förtroendeingivande certifiering för arbeten i hela Sverige

Brandskyddsföreningen och skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® har varit en framstående aktör när det gäller att ta fram och utveckla säkerhetsregler och utbildningar under de senaste decennierna. Med certifikat Heta Arbeten® kan du vara trygg med att din kunskap överensstämmer med de gällande reglerna och att det accepteras på alla arbetsplatser, igår, idag och imorgon.

Fakta:

Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens* skadepreventionskoncept för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Hitta din utbildning på:

https://www.hetaarbeten.se/sv/hitta-utbildning

Läs mer om våra digitala tjänster på:

https://www.hetaarbeten.se/sv/digitala-tjanster/

* Brandskyddsföreningen är certifierad konceptägare enligt SBF 2022