Nyheter

Nytt samarbete: Betolar och Metso

Betolar och Metso har kommit överens om ett samarbete där Betolars teknologi kan erbjudas globalt till gruv- och raffinaderikunder med hjälp av Metsos litiumhydroxidprocess. Med materialtekniska lösningar för Betolars sidoströmsforskning analyseras den analcimsand som genereras som sidoström vid litiumextraktion och dess vidare bearbetningsvärde bedöms.

Med Betolars recept kan analcimsand användas som grus och bindemedel i material för koldioxidsnålt byggande, infrastruktur och gruvbyggen, vilket minskar utsläppen och användningen av jungfruliga naturresurser i betongproduktionen.

– Med vår hållbara cirkulära ekonomilösning kan mervärdet av analcimsand ökas avsevärt. Det treåriga samarbetsavtalet med Metso stödjer tillgången till marknader som är nyckeln till vår strategi. Samarbetet stärker våra tillväxtmöjligheter globalt, särskilt inom avfallet. upcycling business, säger Ville Voipio, Chief Commercial Officer på Betolar.

Litiumproduktion för e-mobilitet och energilagringsbatterier kommer att producera ökande mängder analcimsand i takt med att den gröna teknikomställningen fortskrider. Batteriindustrin är intresserad av att hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbar ytterligare användning för att öka sidoströmmar.

– Efterfrågan på Metsos batterimaterialteknologi befinner sig i en stark tillväxtfas. Tillsammans med Betolar kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande lösning som även kan ta hänsyn till den cirkulära ekonomins användning av sidoströmmar på ett innovativt och hållbart sätt, säger Mikko Rantaharju, Vice President, Hydrometallurgy på Metso.

Betolar har utvecklat recept och metoder för att utnyttja analcimsand och har genomfört kommersiella kundprojekt. Betolars forskning om analcimsand har finansierats som en del av EU:s nyckelprojekt som svarar mot behoven av den gröna omställningen i nyckelindustrier.

Foto: Valokuvaaja