Nyheter

Kubicom löser klimatredovisningen

Kubicoms digitala molntjänst möjliggör realtidsvisning av miljöpåverkan i byggprojekt genom att mäta CO2 från material och transporter. Vi bygger på BEAst Supply 4 / Peppol-standarden.

Byggbranschen är komplex genom sin storlek och sitt specifika arbetssätt med stora beställare och många, ofta små, underleverantörer som ännu inte kommit igång med sin digitaliseringsresa.

– På Kubicom har vi utvecklats tillsammans med våra kunder, vilket har gett oss en helhetsbild av digitaliseringsbehovet. Vår styrka ligger i förståelsen för branschens komplexitet och i vår förmåga att skapa enkla lösningar som fungerar i praktiken, säger Atle Andersen, vd i Kubicom.

Kort uttryckt vill Kubicom bidra till en effektivare och mer hållbar bygg- och anläggningsindustri genom att tillhandahålla marknadens enklaste digitala plattform för inhämtning av data från fält.

Plattformen samlar automatiskt in nödvändig data om projektens klimatpåverkan, så att det blir enklare att klimatredovisa. Samtidigt samlar vi in all information från projektets framdrift och kostnad och möjliggör digital kommunikation mellan beställare och leverantörer.

Kubicoms molntjänst är unik på marknaden då den erbjuder funktionalitet både för beställare/entreprenörer på den ena sidan och leverantörer/underentreprenörer på den andra. Kubicom fungerar på alla enheter och kommer färdig med appar för både IOS och Android.

– Genom vårt verktyg gör vi det möjligt att registrera och aggregera allt löpande flöde i Kubicom, vilket gör det lätt att ha koll på kostnader, framdrift och CO2-påverkan i realtid. Ofta görs sådan här redovisning i byggbranschen fortfarande i efterskott och på papper, säger Atle Andersen. Vi har appen för byggbranschen. Du laddar ner den direkt i ditt system och kan följa all informationen direkt i din dator.

Allt är anpassat efter dina behov. För oss är det viktigt att bidra till en mer effektiv byggbransch i alla led, oavsett vilken roll i branschen du har. Vi har därför skapat ett system som helt och hållet går att skräddarsy efter just dina behov, samtidigt som vi har behållit fokus på detaljerna i varje bransch. Vårt system hanterar arbetsorder, datainsamling, dokumentation, fakturering, klimatredovisning och projekthantering.

Fakta: 

Kubicom baseras på BEAst Supply / Peppol-standarden, som möjliggör enkel och standardiserad digital kommunikation mellan köpare och säljare. Med BEAst kan leverantören koppla upp sig mot sin kund med en uppkoppling som kan nå alla. Man behöver alltså inte bygga en separat kommunikation med varje aktör.

www.kubicom.se

På bilden: En vy i systemet visar en av kundens dashboards.