Nyheter

Ett material som är tekniskt jämförbart med bergkross fast återvunnet, klimatpositivt och billigare

Slaggrus är den nya cirkulära produkten för hållbar markentreprenad, perfekt som förstärkningslager i vägar och parkeringsplatser. Materialet är en restprodukt från Sysavs avfallskraftvärmeverk som noga processas i vår moderna slaggsorteringsanläggning till en säker slutprodukt. Lokalt producerad mitt i Malmö.

Om du har haft ärenden med bil till Svågertorp i Malmö har du garanterat kört på slaggrus. Svågertorp var först ut med materialet som förstärkning i parkeringsytorna redan år 2000, ytor som än idag håller för daglig trafik. Senaste projektet är Trelleborgs hamn där slaggrus används i utbyggnaden av uppställningsytor.

– Vi har fått väldigt positiv respons från Trelleborg. De är överraskade över hur lätt materialet har varit att hantera, berättar Helcio Apgaua, affärsutvecklare på Sysav.

Likvärdigt traditionella material

Det är bottenaskan, slaggen, som blir kvar efter förbränning i Sysavs avfallskraftvärmeverk som efter en lång process blir slaggrus. Askan som bland annat består av glas, porslin och metall, sorteras i vår slaggsorteringsanläggning. Genom att materialåtervinna metaller ur slaggen, sparas stora mängder koldioxid. Kvar blir det vi kallar slaggrus.

– Slaggruset är fullt tekniskt jämförbart med bergkross och fungerar utmärkt som förstärkning i till exempel vägar och parkeringar. Dessutom är det betydligt billigare. Här finns miljontals kronor för projekten att spara, säger Raul Grönholm, verksamhetsutvecklare på Sysav utveckling.

Att slaggrus bär lika bra som bergkross har bekräftats i flera undersökningar. Den senaste som genomfördes under projektledning av Rise, visade på utmärkta funktionsegenskaper. I labbförsöket byggdes en fem meter bred och tio meter lång väg av slaggrus. På vägen la man en balk och rullade hjul fram och tillbaka motsvarande en buss var tredje minut, 12 timmar om dygnet i 20 år.

– Sedan mätte man spårdjupet som visade på 20 millimeter. Det är samma som för ett vanligt vägbyggnadsmaterial. Det säger en del om hur trygg man kan vara med slaggrus, fortsätter Raul.

Flera hållbara fördelar

Inte nog med att slaggrus är ett säkert material, det är även en koldioxidsänka vilket ger klimatvinster för de projekt det används i. Genom att använda slaggrus i Trelleborgs hamn till exempel, undviker man utsläpp av 6 000 ton koldioxid, enligt beräkningar från RISE. För projekt i Malmös närområde blir det dessutom en extra miljövinst eftersom materialet inte behöver transporteras långa sträckor.

– Det är som att ha en lokal bergtäkt i centrala Malmö, fast bättre. Bergkross är en ändlig naturresurs som börjar tryta och som dessutom ofta utvinns i miljökänsliga områden. Här har du ett återvunnet material lättillgängligt som inte behöver brytas från jungfruliga källor, och som dessutom bidrar till ett gott resultat i din hållbarhetsredovisning, konstaterar Helcio.

Men som alltid med innovationer finns utmaningar. Slaggrus är ett ypperligt konstruktionsmaterial, men den svenska lagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen av cirkulära material. Regelverket idag är för vagt, vilket kan göra tillståndsprocessen utdragen.

– Eftersom detta är en återvunnen resurs räknas det som avfall och då måste särskilda krav uppfyllas. Här ligger vi efter i Sverige. Både Danmark, Finland och Holland har en mycket tydligare lagstiftning. Men vi har tagit fram en fungerande modell för att användningen inte ska orsaka negativ miljöpåverkan, som vi använde för Trelleborgs kommun. Vi har all kompetens som krävs och hjälper våra kunder genom hela processen så att de kan välja ett hållbart material, avslutar Helcio.