Nyheter

Byggcheferna: ”Hjälp oss bygga hållbart!”

”Ingen tidigare period än sommaren 2023 har så tydligt och för så många pekat på hur sårbart vårt samhälle är för klimatförändringar. Ingen har väl kunnat undgå att läsa om störtregn, stigande havsnivåer, översvämningar, jordskred och dricksvatten som förorenas. Här hemma skapade regnovädret Hans kaos.”

Anders Hinn, vice ordförande Byggcheferna och bosatt/verksam i Lund och Amanda Borneke styrelseledamot Byggcheferna samt cirkulär specialist i en debattartikel i Skånska Dagbladet:

”Här i Skåne har vi talande exempel från Lund som drabbades av regnmängder som bara inträffar vart 25:e år. Liksom att vindkänsliga fordon inte kunde köra på Öresundsbron och Västkustvägen utanför Malmö stängdes av pga översvämning.”

”Det finns ett akut behov av att accelerera vår förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle.”

”Vi som arbetar som chefer och ledare i samhällsbyggnadssektorn är väl medvetna om det. Skåne liksom hela landet behöver byggnation av olika slag samtidigt som det i hög grad bidrar till att förvärra problemet.  Byggsektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och 20 procent av de inhemska klimatgasutsläppen. Att bygga mer hållbart är kritiskt.”

”Ansvaret vilar tungt på många, däribland på oss chefer i sektorn. Vi välkomnar det ansvar vi har, samtidigt behöver vi ha en rimlig chans att ta det.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.skd.se/2023-11-26/hjalp-oss-bygga-hallbart

Foto: Andre Furtado