Nyheter

Flexibla modulbyggnader sedan 1963 – Pamil löser lokalbehoven

Byggnader från Pamil Modulsystem möjliggör flexibla hållbara och cirkulära lösningar med hög kvalitet i svenskt trä. Egen tillverkning och uthyrning gör det lätt att ta fram anpassade byggnader som smälter väl in i sin miljö. 

Med korta leveranstider tillhandahåller vi egentillverkade flexibla och flyttbara modulbyggnader med mycket hög kvalitet för ändamål som kontor, personalutrymmen, skolor, förskolor, vård och boende. 

En specialitet är moduler för placering inomhus. Indoor-modulerna är ljudisolerade för att skapa bra arbetsplatser när de till exempel behövs som kontor i en industribyggnad eller lagerlokal. Sådana moduler kan inkludera omklädningsrum, toaletter eller kök och matplats.

– Vi kombinerar enkel flyttbarhet med god design och hög kvalitet. Målet är att komma bort från den paviljongkänsla som ofta förknippas med modulbyggnader. Vi har uthyrning över hela landet och med egen produktion i Helsingborg har vi stora möjligheter att göra specialanpassade lösningar, säger Claes Bengtsson, vd i Pamil Modulsystem. 

– Företaget startades 1963. Egentillverkade flexibla flyttbara modulbyggnader har alltid varit vårt fokus, men modulsystem betyder inte att byggnaderna behöver se provisoriska ut och kvalitet behöver inte vara dyrt. Tvärtom. Faktum är att vi många gånger fått i uppdrag att bygga permanenta lokaler med hjälp av våra moduler.

Vi anpassar modulerna efter kundens önskemål. Såväl materialval som utförande håller hög kvalitet. Kyla, värme och ventilation uppfyller samma höga energikrav som ställs på permanenta byggnader. Klimatsystemen i modulerna använder luft/vattenvärmepumpar och varje rum i en modulbyggnad kan styra sitt eget klimat.

– Pamil Modulsystem hjälper kunderna med hela processen från projektering, bygglovshandlingar och byggnation till montage och service. Och vi hittar lösningar som passar varje enskild kund.

Att hyra anpassade modullokaler kan spara stora investeringar och minimera onödiga spillytor och gör det möjligt att snabbt och enkelt anpassa ytorna när behoven skiftar i en snabbt föränderlig värld. Hyreskostnaden för ett modulkontor är oftast endast cirka fem procent av personalkostnaden för de som arbetar där. 

www.pamil.se

På bilden: En flexibel mobil modulbyggnad kan smälta in i sin omgivning lika bra som en permanent byggnad.