Nyheter

Skanska, NCC och Masonite Beams samarbetar i internationellt projekt

Under det gångna året har SkanskaNCC och Masonite Beams framgångsrikt samarbetat i ett internationellt projekt som fokuserar på effektiv hantering av produktinformation inom byggsektorn med syfte att lägga grunden för ett EU-gemensamt system.

Inom ramen för det svenska strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har det till exempel genomförts ett pilotprojekt kring digital produktinformation baserat på datamallar. Skanska, NCC och Masonite Beams har medverkat i projektet och ett koncepttest med miljövaru- och prestandadeklarationer i webbtjänster.

– I dag är det som ”hela havet stormar” när det gäller den typen av deklarationer. Det skiljer sig mellan olika länder, och det kan förekomma olika system inom ett och samma land, berättar Martin Erlandsson, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit en av de ansvariga i pilotprojektet.

Enklare hantering av produktinformation i byggsektorn

Projektet syftar till att förenkla publicering och sökning av produktinformation samt underlätta internationell handel, vilket kommer att gynna materialleverantörer och entreprenörer inom byggsektorn.

– Vi har ju bland annat haft med Skanska i projektet, och de jobbar jättehårt med de här frågorna. Överlag har de stora byggaktörerna ett stort driv att komma vidare. De behöver hantera ökande krav på hållbart byggande från såväl myndigheter som marknaden, säger Tommy Persson forskning- och utvecklingschef på Masonite Beams.

Projektet visar att det går att ta fram datamallar globalt

Projektet har inte bara varit framgångsrikt utan pekar också på tydliga fördelar för byggsektorns aktörer. Nästa steg är att utveckla metoder för implementering av datamallar.

Läs mer om pilotprojektet:

här