Nyheter

Airwatergreen säkrar finansiering

Airwatergreen, som jobbar med innovativ teknologi för energieffektiv luftbehandling, satsar nu på en europeisk expansion med stöd av en majoritetsinvestering från den nordisk- och tyskbaserade tillväxtaktiefonden Nordic Alpha Partners (NAP). Ambitionen är att globalisera företagets patenterade lösningar som etablerar och håller ett önskat inomhusklimat genom att reglera fuktnivå och temperatur på ett effektivt sätt.

Airwatergreen, baserat i Uppsala, Sverige, designar, tillverkar och säljer toppmodern luftbehandlingsteknik. Sedan starten har företaget blivit ett väletablerat varumärke på den svenska marknaden med installationer inom vattenindustrin, kulturbyggnader, kyllager, logistik och livsmedelsproduktion. Det är anläggningar som är beroende av att upprätthålla och hålla ett lämpligt inomhusklimat för att undvika skador på byggnader eller produkter från olämpliga luftfuktighetsnivåer. Airwatergreen tillhandahåller de tekniska lösningarna för detta samtidigt med en energiförbrukning som är 30-70% lägre jämfört med traditionella alternativ.

Airwatergreens patenterade teknologier och kunskaper i att minska kundens CO2-fotavtryck är en perfekt match för den Europeiska Artikel 9-fonden, NAP, som är specialiserad på att skala innovativa gröna hårdteknologiska företag från lokala till globala marknadsledare för att uppnå NetZero, baserat på ekonomisk hållbarhet.

– På NAP menar vi att avancerad teknik, nya processer och affärsmodeller är avgörande för att möjliggöra den gröna omvandlingen på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Rasmus Lund, Senior Partner på Nordic Alpha Partners. ”Airwatergreens patenterade teknologi visar på en unik produktprestanda som möjliggör acceleration av hållbarhet inom fastighetssektorn, och vi ser fram emot att stödja och delta i företagets tillväxtresa!

Idag säljs företagets produkter till kunder i 8 europeiska länder, men med sin expansionsstrategi stödd av NAP-satsningen kommer den europeiska marknadsexpansionen att påskyndas med hjälp av NAP:s Value Creation Model och Playbook. Expansionen kommer att möjliggöra för fler industrier och geografier att använda Airwatergreens avfuktare och luftbehandlingsprodukter, för att leverera det föredragna inomhusklimatet – med avsevärt mindre energiförbrukning.

– With the building and property sector being one of the most significant greenhouse gas emitters, Airwatergreen is a sweet spot case to NAP as the novel technology and approach can help save large amounts of CO2e emissions compared to alternatives, says Troels Øberg, Senior Partner at NAP and exemplifies: With the launch of its NEXT-model, aimed at large-scale storage and production sites, Airwatergreen can provide a stunning 140 Mega Watt hours of energy savings per year per machine, thereby providing a substantial green impact on top of an attractive financial return on investment.

– Vi är mycket stolta över den satsning som NAP:s gör i vårt företag, säger Bo Tiderman, VD för Airwatergreen. Denna finansiering gör det möjligt att utöka vår marknadsnärvaro och nå fler kunder. Kunder som söker lösningar för att sänka sin elförbrukning i deras system för etablering av ett lämpligt inomhusklimat vad gäller fuktnivåer och temperatur. Tillsammans med Nordic Alpha Partners och deras unika inställning till skalning av hypertillväxt kan vi bidra till och påskynda grön omställning mot mer hållbara industrier. 

Om Nordic Alpha Partners

Nordic Alpha Partners är en nordisk och Tyskland-baserad tillväxtaktiefond etablerad 2017 med kontor i Köpenhamn och München. Man investerar i hållbara hardtech bolag med potential att vara pionjärer och som kan påskynda den globala gröna omvandlingen.

Fonden har samlat in 5 miljarder DKK för gröna investeringar, man har besparat miljön från mer än 1 miljon ton CO2 och skapat över 500 gröna jobb under de senaste tre åren.

NAP:s investeringsstrategi bygger på en mycket aktiv och operativt stödjande ägarmodell, som i kombination med ett metodiskt värdeskapande tillvägagångssätt gör det möjligt för visionära grundare att skala från lokala aktörer till globala marknadsledare.

Mer info: 

https://napartners.dk/

Foto: LEEROY Agency