Nyheter

K-System rekryterar specialist – ska satsa på träkonstruktion

K-System, ett av bolagen inom Peab Byggsystem, breddar nu sitt erbjudande genom att rekrytera nyckelpersoner med kompetens inom bland annat träkonstruktion.

En av specialisterna, Mariya Masheva, ansluter till K-Systems kontor i Göteborg senare i höst.

– Jag har jobbat med alla material och ser fram emot att komma närmare byggprocessen för att kunna optimera den bärande konstruktionen, säger hon.

Förstärkningen innebär att K-System även kan erbjuda konstruktionstjänster för hybridstommar.

Mariya Masheva kommer närmast från Härlanda Byggteknik Konstruktion AB och börjar på K-System i slutet av november. Hon har en masterexamen från universitetet i Sofia, Bulgarien, och har varit verksam i Sverige sedan 2013. I bagaget finns flera priser från tävlingar i specialintresset matematik.

– Min pojkvän, nu min man, pluggade som utbytesstudent på Chalmers och numera är vi helt etablerade med familj i Sverige. Tjänsten på K-System gör att jag får utvecklas genom feed-back från de ansvariga för byggprocessen. På så sätt kan alla delar optimeras – från detaljlösningar till övergripande miljökrav.

– Med Mariya i teamet kan vi utveckla våra externa affärer med bland annat hybridstommar, säger Jan Lövgren, VD på K-System. Det finns ett växande intresse för konstruktioner med en kombination av trä och betong, men hybrider kan också gälla stål och trä.

K-System startades av Peab Byggsystem för två år sedan för att säkra den verksamhetskritiska konstruktionskompetensen inom bolagsgruppen. Det nya bolaget fick en flygande start och nu fortsätter den positiva utvecklingen genom en satsning på nya affärsområden.

Grunden i upplägget inom bolagsgruppen har varit att K-System servar både Byggelement och Smidmek med tillverkningsritningar och handlingar för hela stomkonstruktioner. Byggelement tillverkar prefabricerade betongelement och Smidmek utför stomentreprenader.

Med nyckelpersoner på plats planeras nu för en ökad andel externa uppdrag och Jan Lövgren är optimistisk:

– Vi har väldigt bra beläggning trots de svårare tiderna och jag är otroligt nöjd med rekryteringen av Mariya Masheva. Jag känner att vår satsning på ett breddat erbjudande är helt rätt.

Totalt har nu K-System 22 konstruktörer baserade i Göteborg och Malmö, och även i Ucklum utanför Stenungsund där bolaget har sitt tredje kontor.

Foto: K-System