Nyheter

Swecos SmartDrawings™-tjänst expanderar till byggtekniska planer

Swecos SmartDrawings™-tjänst underlättar kommunikationen mellan projekteringsavdelningarna och byggprojektets olika parter genom att erbjuda alla parter enkel tillgång till den aktuella datamodellen och planerna. Förutom byggtekniska planer kommer innehållet i den kostnadsfria SmartDrawings™-tjänsten att utökas avsevärt.

Med hjälp av tjänsten SmartDrawings™ underlättar Sweco avsevärt tillgången till planer och förbättrar kommunikationen mellan projekteringsavdelningarna och byggprojektets olika parter. Tjänsten tillför intelligens till traditionella 2D-utskrifter och ökar avsevärt användbarheten av Swecos design, samtidigt som den går mot en papperslös arbetsplats. De nya funktionerna möjliggör bättre kommunikation i byggprocessen och ett mer felfritt genomförande genom de planer som Sweco har gjort.

SmartDrawings™ har varit en del av Swecos strukturplaner i mer än två år och nu utökas tjänsten till att även omfatta byggteknikplaner. I byggnadstekniska installationer gör datamodellens informationsinnehåll och 3D-geometrin det lättare att förstå planen och möjliggör sömlös kommunikation mellan de olika parterna.

– Utvidgningen av byggnadsteknikplaner till SmartDrawings-tjänsten är en efterlängtad reform för våra kunder. Tjänsten erbjuder ett enklare sätt att öppna objektets datamodell och främjar därmed avsevärt utnyttjandet av datamodeller. Planens QR-kod ger direkt tillgång till den aktuella informationsmodellen, utan att ladda ner applikationer eller logga in. Vi tar med informationsmodellen enkelt för utvecklarna att använda, säger Swecos VDC utvecklingsavdelningschef Niko Vironen.

Utöver informationsmodellen behövs även andra planer för att genomföra byggnadsteknikplaner.

Från tjänsten SmartDrawings™ kan du, förutom informationsmodellen, även öppna pdf-ritningar, såsom diagram, listor och planer, i elektroniskt format och se revideringshistoriken för planen. I framtiden kommer tjänsten SmartDrawings™ att vara tillgänglig för Swecos kunder kostnadsfritt i alla tillämpliga projekt. Tjänstens gratisfunktioner kommer också att utökas avsevärt i samma sammanhang: i framtiden kommer verktyg som mätning, snitt, kommentera och datamodellinformation ingå i tjänsten. Tidigare var det bara gratis att se datamodellen.

– Vi utvecklade ursprungligen SmartDrawings™-tjänsten för att förbättra kommunikationen mellan designers och byggarbetsplatser. Tjänsten löser utmaningarna med informationsflödet på byggarbetsplatsen, och säkerställer enkel tillgång till de olika delarna av planerna och de senaste revideringarna på byggarbetsplatsen. Tjänsten fungerar på alla enheter utan att behöva söka efter filer eller ladda ner programvara. Den rollbaserade tjänsten gör det möjligt att på ett intelligent sätt filtrera informationsinnehåll efter användarens roll. Datamodellerna för SmartDrawings™-tjänsten produceras automatiskt direkt från designmjukvaran som en del av Swecos normala designprocess, så vi kan vara säkra på att datamodellerna alltid är uppdaterade, fortsätter Vironen.

– Byggtekniken SmartDrawings™-tillägget som publiceras nu är den första kommersiella versionen. Investeringar kommer även fortsättningsvis att göras i utveckling och fördjupning av tjänsten, till exempel vad gäller fastighetsskötsel och informationsmodellbaserat underhållsboksmaterial. Dessutom möjliggör tjänsten kundspecifika anpassningar, såsom lägenhetsspecifika modeller för att stödja målets säljmaterial, säger Juha Mäkirinta, Swecos affärsdirektör.