Nyheter

Trygga Trappan tar ett steg till

Tryggare hyresgäster – och en större mängd narkotika och vapen beslagtagna av Polisen. Det är resultatet när Svenska Bostäder och Stockholmshem tar Trygga Trappan ytterligare ett steg för att arbeta trygghetsskapande med hjälp av närvarosensorer i sina fastigheter.

Närvarosensorerna mäter ”trapphushäng” och störningar i de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Det handlar enbart om avvikelser från det som är normalt, inte när hyresgästerna kommer och går i sin vardag. Avvikelser från normala rörelsemönster kommuniceras till Polisen.

Att det är en viktig insats för att öka tryggheten och minska kriminellas inflytande, bekräftas i Urban Utvecklings nya forskningsrapport, finansierad av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

– Rapporten bekräftar det våra hyresgäster uppgav i våra årliga hyresgästenkäter[1], att den upplevda tryggheten har ökat, framför allt på de adresser som ingår i Trygga Trappan. Den visar att vårt samarbete gör det svårare för kriminella att bedriva verksamhet. Med hjälp av vårt underlag kan Polisen bli mer träffsäkra i sin lägesbild, de vet när och var de behöver rycka ut, säger Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem.

Stockholmsmodellen av Trygga Trappan är en vidareutveckling av arbetsmodellen som redan används av flera kommuner och bostadsbolag i Sverige. Utvecklingen har gjorts i ett samarbete mellan Svenska Bostäder, Stockholmshem, Fastighetsägarföreningen i Skärholmen samt Polisen och har använts i Skärholmen, Sätra och Bredäng i två år.

– Arbetet med Stockholmsmodellen visar vilka resultat som kan uppnås när man samarbetar på riktigt, från fastighetsägare till myndighet. Forskningen visar dessutom på den ekonomiska samhällsvinsten som är betydande i förhållande till bolagens insats, säger Krister Bergh, säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder.

– Vi nöjer oss självklart inte, säger Maria och Krister. Vi ser ett intresse av metoden såväl nationellt som internationellt, och arbetar aktivt för att vässa metoden ytterligare. Alla vill och behöver arbeta smart och effektivt och nu finns det dessutom bevis att denna metod gör det lönsamt att arbeta proaktivt.

[1] Stockholmshems och Svenska Bostäders hyresgästenkäter 2022 visar att den totala tryggheten i Skärholmen och Sätra enligt hyresgästerna ökade med 14 respektive 8 procent, samt i Bredäng med 14 procent.