Nyheter

Inomhusmiljön på våra jobb måste bli bättre!

Text: Andreas Wallin, energispecialist och byggdoktor på GK Sverige och Catarina Warfvinge, Universitetslektor inom installationsteknik och klimatiseringslära på Lunds Tekniska Högskola

I dagens samhälle tillbringar vi mer tid inomhus än någonsin tidigare och arbetsplatser är inget undantag. Med tanke på detta är det djupt oroande att en nyligen genomförd undersökning av oss på GK visar att endast en av tre personer är nöjd med inomhusmiljön på jobbet.

Detta borde vara en väckarklocka för landets arbetsgivare då det är vetenskapligt bevisat att inomhusmiljön påverkar både vår produktivitet och vårt välbefinnande. Vi uppmanar till omedelbara åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö för landets arbetstagare.

Vår undersökning visar alltså att endast en av tre är nöjd med inomhusmiljön på sin arbetsplats och var fjärde tycker att de har dålig eller mycket dålig inomhusmiljö på jobbet.

Särskilt alarmerande är situationen på förskolor och skolor där hela 37 procent av de tillfrågade upplever dåligt inomhusklimat. Detta påverkar inte bara lärarna utan även eleverna – forskning visar att dålig luft kan öka frånvaron och göra eleverna mer mottagliga för infektioner. Även inom sjukvården lider många av dålig inomhusluft, där anser 34 procent att inomhusklimatet är dåligt.

Resultaten från undersökningen är anmärkningsvärda, men tyvärr inte särskilt förvånande. GK genomför återkommande enkäter där anställda får uttrycka sina åsikter om inomhusklimatet på sin arbetsplats och vi får då ofta liknande svar.

Allra mest oroväckande är att många arbetsgivare inte verkar ta hänsyn till den här typen av problem. 28 procent av de tillfrågade anser att arbetsgivaren i liten utsträckning bryr sig om inomhusklimatet. Medarbetare som lyfter inneklimatproblem tenderar att betraktas som ”känsliga” eller ”gnälliga”.

Detta är oacceptabelt. Som arbetsgivare är man skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa en god inomhusmiljö för de anställda. Det gör man bland annat genom inneklimatundersökningar, genom att uppdatera och injustera sina system regelbundet och genom vara noga med service och underhåll.

Enligt undersökningen är det oftast ventilationen som är problemet. Nästan hälften av de som upplever dålig inomhusmiljö på arbetsplatsen anger bristfällig eller otillräcklig ventilation som orsak. Det är ett konkret problem som ofta är enkelt att åtgärda. Ett tips till landets företagare är att ta del av fastighetsägarens OVK-protokoll för att på så sätt uppfylla sitt krav på kontroll enligt förskrift.

Det är nu dags att vi alla tar vårt ansvar för att förbättra inomhusmiljön på landets arbetsplatser. Det är en investering i hälsa och välmående som kommer att gynna både företag och personal på lång sikt. Tillsammans kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för alla.