Nyheter

Topp tre-placering för Lundbergs Fastigheter

Med sitt bästa NKI någonsin tilldelades Lundbergs Fastigheter tredjepriset när resultatet i Fastighetsbarometern Kontor presenterades i veckan. Detta var fjärde gången i ordningen som bolaget var bland de tre bästa i kategorin storbolag. I Fastighetsbarometern Butik tangerade bolaget förra årets resultat med ett NKI på 66.

Fastighetsbarometern är en årlig analys av svenska kontorshyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren, hur nöjd hyresgästen är totalt sett samt hur lojal hyresgästen är. Detta var sjätte gången som Lundbergs Fastigheter medverkade i Fastighetsbarometern Kontor där man ingår i kategorin Storbolag. Med ett NKI på 81 (80) för Kontor förbättrade sig bolaget för tredje året i rad.

– Jag imponeras över våra medarbetares målinriktade arbete för att utveckla vårt erbjudande och öka vår redan höga servicenivå, säger Daniel Andersson, Marknadsområdeschef Linköping och samordnare för Fastighetsbarometern. Att vi lyckas höja oss år efter år visar att resultatet tas om hand och används och att Fastighetsbarometern är ett effektivt verktyg för att åstadkomma förbättringar.

Lundbergs Fastigheter deltar också i Fastighetsbarometern Butik sedan tre år tillbaka. Här uppnåddes en rekordhög svarsfrekvens på 84 % och ett NKI på 66 (66).