Nyheter

Optimera levererar Wood Tube-reglar till Sveriges högsta kontorshus helt i trä

Bygghandelskedjan Optimera satsar stort på hållbart byggande. Företaget ligger i framkant inom området bland annat med digitala tjänster som hjälper byggare leva upp till samhällets regler i syfte att minimera klimatavtrycket inom branschen. Optimera har även satsat på att erbjuda innovativa produkter i två syften. Dels för att kunna erbjuda kunder mer hållbara produktalternativ, dels för att stötta bolag, som exempelvis Wood Tube, i gång med sin affär. Att produkterna ligger i lager hos Optimera gör dem tillgängliga för marknaden.

I våras arrangerade Optimera en byggmässa för sina kunder på Malmö Arena. Där presenterades innovativa lösningar för hållbart byggande. Wood Tube, en av utställarna, visade upp reglar för innerväggar – helt i återvunnen papp. Bland besökarna fanns ansvariga projektledare för bygget strax intill mässan, Fyrtornet, och affären var ett faktum.

Ett halvår senare monteras nu Wood Tube-reglar upp i bygget av Sveriges största kontorshus i trä – levererade av Optimera.

– Det här känns stort, viktigt och helt rätt, säger Henrik Björk sortiment- och hållbarhetsansvarig på Optimera och fortsätter:

– Inom Optimera är vi angelägna av att komma i kontakt med smarta, hållbara funktioner från innovativa bolag som Wood Tube. Vi vill verkligen att de ska lyckas och komma i gång med sina affärer, det gynnar alla och med större volymer påverkas även prislappen på dessa produkter.

Wood Tube heter både företaget och produkten som huvudsakligen används som komplement till stålreglar i lätta och icke bärande innerväggar. Wood Tubes regel är gjord av förnyelsebart material från skogen, återvunnet papper, med kraftigt sänkta CO2-utsläpp som effekt.

Tobias Söderbom Olsson, sälj- och marknadsansvarig på Wood Tube:

– Att komma in i bygghandeln var ett mål i sig och jag kom tidigt i kontakt med Henrik Björk på Optimera som blev väldigt intresserad av vår produkt. För att komma in i en bygghandel krävs dock volymer och med Optimera fick vi lite draghjälp på marknaden, bland annat genom mässor. Det känns väldigt bra att byggmarknaden nu uppmärksammat vår produkt och spännande att vara del av projektet Fyrtornet som bygger helt i linje med vår hållbarhetfilosofi.

Fyrtornet i Malmö kommer att bli Sveriges högsta kontor helt i trä vilket innebär minskat klimatavtryck, minimerat resursuttag och binder koldioxid. Projektet beräknas vara färdigt Q3 2024, Fyrtornet ligger på absolut bästa kommunikationsläge intill Hyllie tågstation.

I bifogad film kan ni ta del av intervju med Stine Mared från fastighetutvecklaren Granitor Properties samt entreprenadingenjören Nicole Remmhagen från byggnadsfirman Otto Magnusson.

På bilden: Nicole Remmhagen, Byggnadsfirman Otto magnusson, Stine Mared, fastighetsbolaget Granitor och Tobias Söderbom Olsson, Wood Tube.