Nyheter

Hjälp! Vi får inte betalt!

Kundförluster påverkar inte bara lönsamheten och den egna betalningsförmågan, utan kan också hota arbetstillfällen och företagets själva existens. Just nu är kundförluster en reell risk för många golvföretagare. Hur skyddar man sig?

Erik Branér, Golvbranschen GBRs jurist, ger tre nycklar som minskar risken att drabbas.

– Med god kundkännedom, ett genomtänkt avtal och tydlig kommunikation ökar sannolikheten markant för att ditt företag får betalt för utfört arbete.

Lär känna din kund

– Välj vem du skriver avtal med, tipsar han, och lär känna din presumtiva kund.

Här är grundjobbet viktigt. Vad gäller företag är det lätt att få information. Gå igenom årsredovisningar, kolla upp eventuella betalningsanmärkningar, se att skatt och moms betalats in och hör runt med branschkollegor. Det kan vara lite knepigare med privatpersoner, men kundkännedom är alltid en bra försäkring mot förluster.

Var noga med betalningsvillkoren

– Nästa steg är att se över avtalsvillkoren i allmänhet men särskilt avseende avtalade betalningsvillkor. Om byggare föreskriver orimliga faktureringsvillkor kan detta medföra en risk med utestående prestationer i form av material och arbetskraft. Var tydlig med förfallodatum och dröjsmålsränta.

Särskilt viktigt är det att dröjsmålsränta anges vid konsumentkontakter. Kunden måste informeras om att dröjsmålsränta tillkommer vid utebliven betalning. För avtal mellan näringsidkare stadgas rätten till dröjsmålsränta i lag.

– Använd möjligheten att fakturera så snart avtalet ger dig rätt till det, säger Erik Branér. Ett företag bör inte ligga ute med ofakturerat arbete. Vid en kunds konkurs är det icke-fakturerade arbetet ofta den största prestationen man riskerar att inte få betalt för. En sådan fordran blir vanligen en oprioriterad fordran i konkursboet, som man i de flesta fall inte får ut mer än en bråkdel av.

Reagera direkt

– Om betalning uteblir gäller det att reagera snabbt. Handlar det om slarv eller finns bakomliggande problem med betalningsförmågan? Var saklig och använd skriftlig såväl som muntlig kommunikation. Skicka påminnelsefaktura med överenskommen dröjsmålsränta, ring upp och fråga varför betalningen uteblir.

Om kunden trots uppmaning inte betalar finns inkassoföretag som mot ersättning tar hand om den fortsatta administrativa processen om man inte själv vill sköta den. Man kan även ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om kunden inte bestrider skulden kommer skulden att fastställas genom beslut och då kan kronofogden driva in skulden.

Sista steget är att skicka en stämningsansökan till domstol som får besluta om hur betalning ska ske.

– Om AB 04/ABT 06 gäller har entreprenören möjlighet att avbryta arbetet under max 1 månads tid om betalningen uteblir. Men då måste beställaren underrättas skriftligen i förväg, framhåller Erik Branér.

GBRs jurist svarar på frågor från GBR-anslutna företag:

Kontakta [email protected]

På företagssidorna finns också många praktiska verktyg, bland annat:

Standardavtal – ABM 07, AB-U 07, Golv 21, AK 86, Hantverkarformuläret -17
Blanketter – Anmälan om hinder, Stavsläppsinformation till kund, Ansvar för undergolv
Kontraktsmallar – Entreprenadkontrakt, Ramavtal
Checklistor för – Hantering av ÄTA, Hantering av förändrade förutsättningar, Hantering av Tidsförlängning

Du hittar de juridiska dokumenten här (som inloggat företag): 

https://www.golvbranschen.se/gbr/juridik/juridiska-dokument/