Nyheter

Gemensam strävan mot klimatneutrala städer år 2030

Att skapa klimatneutrala och hållbara städer är en komplex uppgift, det finns ingen färdig lösning. För att främja utbyte av kunskap med andra EU-städer, som också strävar efter klimatneutralitet till 2030, har Lunds kommun bjudit in Kraftringen och Alfa Laval för gemensamma aktiviteter på Smart City Expo World Congress i Barcelona den 6-9 november.

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, håller anförande om Lunds klimatarbete på mässan.

I Barcelona håller Kraftringen, Alfa Laval och Lunds kommun en workshop med fokus på samarbete och partnerskap för att uppnå klimatneutralitet. Detta kommer att ske tillsammans med städer som Barcelona och Haag, som också är en del av de utvalda 100 städerna.

– Tillsammans med Lunds kommun och Alfa Laval deltar Kraftringen i olika dialoger om klimatsmarta energisystem. Bland annat kommer Kraftringen lyfta fram energilösningar för värme och kyla baserat på restvärme. I Barcelona kommer vi även ha utbyte med andra städer rörande klimatneutrala transporter samt olika energilösningar kopplat till el, biogas och vätgas, säger Ulrica Johansson, affärsutvecklare Kraftringen.

Kraftringen är en viktig del i Lunds kommuns ansträngningar att uppfylla sitt åtagande om klimatneutralitet till 2030. Genom att visa hur restvärme från stadens forskningsanläggningar tas till vara på i energisystemet, syftar Kraftringen till att sprida kunskap om den svenska modellen för hållbar energianvändning. Resan till Barcelona syftar även till att inhämta kunskap från andra städers arbete med innovativa energilösningar och ta del av deras framsteg i resan mot klimatneutralitet.

– Det är genom utbyte av erfarenheter och samarbete med olika aktörer som framsteg uppnås. Utöver kunskapsspridning och inspiration handlar mycket av vårt deltagande om att knyta kontakter och fördjupa samarbete. Efter återkomsten till Sverige kommer Kraftringen dela insikter med företagets kommunägare samt kunder för att fortsätta främja en hållbar klimatneutral stadsutveckling, förklarar Malin Friis, senior key account manager, Kraftringen.

På bilden: Malin Friis, senior key account manager på Kraftringen, Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun och Ulrica Johansson, affärsutvecklare på Kraftringen på Smart City Expo i Barcelona, 2023