Nyheter

Digital utbildning i BoTryggt2030 med fokus brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsbyggnadsprocessen

Med utgångspunkt i standarden BoTryggt2030 och verktyget BoTryggt bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en digital utbildning med fokus brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i stadsbyggnadsprocessen.

Skjutningar, ordningsstörningar och öppen narkotikahandel har för många människor blivit en del av vardagen.

En viktig åtgärd för att vända utvecklingen handlar om den fysiska utformningen av städer, stadsdelar, bostäder och offentliga rum där sättet att planera och bygga kan ha en avgörande inverkan på brottsligheten och människors trygghet i vardagen.

Tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner tog man under åren 2019-2020 fram de-facto standarden BoTryggt2030.

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept med syfte att stötta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet vid planering, programmering, utformning, byggande och vidareutveckling av nya och befintliga fysiska miljöer

Standarden ger konkreta råd i hur den fysiska miljön ska utformas och vilka aspekter som behöver beaktas utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. BoTryggt2030 inkluderar riktlinjer och checklistor för att underlätta för praktiker i att kunna göra medvetna val i syfte att bygga bort brott, bygga in trygghet och planera rätt från början.

Handboken BoTryggt2030 stöds av ICA (International CPTED Association), organisationen som driver och utvecklar arbetet med CPTED på internationell nivå där Stiftelsen Tryggare Sverige är ICA:s representant i Sverige.

Nu bjuder Tryggare Sverige in till en utbildning i standarden BoTryggt2030 och det digitala verktyget BoTryggt.

Se länk för mer information och anmälan: 

https://tryggaresverige.org/ut...