Nyheter

Klimatförbättrad betong kapar byggtiden med flera månader

Genom användandet av modern klimatförbättrad betong och ett golv med en membranliknande konstruktion som tillåter betongen att fortsätta andas kan byggtiden kapas med flera månader. Med kunskap om denna lösning kan projekten planeras mer effektivt och det kan skapas fler hållbara lösningar.

Sveriges klimatmål 2045 kräver noll nettoutsläpp för samtliga byggprojekt. En av utmaningarna för att nå dit har länge varit betongindustrin, då de klimatvänliga moderna alternativen kräver en mycket längre torktid för att nå RF 85 procent. Den långa torktiden förlänger byggtiden och skapar tidsproblem, något som gör att många byggprojekt idag fortsätter att använda traditionell betong.

Orsaken till det höga kravet på uttorkning är oron för vad fuktig betong skulle kunna orsaka efter att golvet har lagts på plats. Fukt- och alkalinivåerna kan påverka nedbrytningen av vissa ingående komponenter i vattenbaserade golvlim samt mjukgörare i PVC-mattor. Enkelt uttryckt, golvlimmet kan ”förtvålas” vilket kan leda till att mattan påverkas och att det kan bildas skadliga emissioner från limmet och mattan som kan ge upphov till huvudvärk och allergier.

– Vi vill kunna ge marknaden en säker golvkonstruktion med hög funktionalitet på en modern och klimatförbättrad betong. Vårt golv testades mot olika gjutna betongplattor med olika recept och RF-värden, berättar Johan Björling, teknik- och hållbarhetschef på Forbo Flooring Sverige.

Lösningen blev ett löslagt och limfritt membrangolv som möjliggör att modernt betonggolv kan fortsätta att andas. I klartext innebär det att projekt kan färdigställas upp till sex månader tidigare än brukligt och lösningen eliminerar riskerna för skadliga emissioner och ”sjuka hus” vid fukt i betong. Resultatet har validerats via ett ackrediterat provlaboratorium samt i empirisk fallstudie.

Passar klimatvänlig betong

Golvet Sarlon Modul´Up är en heterogen vinylmatta som kan läggas tidigare i processen, redan när betongen har gått ner till en relativ fuktighet på 93 procent. Golvet är tillverkat i ett vattentätt material som inte släpper igenom vattendroppar från ovansidan, men som ventilerar ut vattenmolekyler under betongens torkning i undergolvet. Den moderna golvlösningen underlättar användandet av klimatvänlig betong och sparar både tid och resurser. Att golvet inte limmas, förenklar framtida byten av mattan och det är enklare att återanvända alternativt återvinna dess material.

Golvkonstruktionen passar särskilt bra för samhällsfastigheter, förskolor, skolor, vård- och omsorgsbyggnader, men efterfrågas även på retail-sidan, eftersom det enkelt och billigt kan bytas ut för nya hyresgäster med andra önskemål. Skanska har redan använt lösningen i ett flertal byggnader, ett exempel är förskolan Gärdslösa på Öland.

– Det är ett typexempel på hur golvvalet spelat stor roll för att projektet kunde levereras i tid, intygar Daniel Malmgren, kategoriansvarig på Skanska. Vi kunde i det här fallet inte ha limmat golv på grund av torktiden och RF-värdet i betongen. Vi valde därför ett golv som klarar läggning på högre betongfuktighet.

Erik Öhrnegård, key account manager vid Forbo Flooring, känner igen Skanskas problematik.

Fortsatt utveckling

– Tid är pengar i byggbranschen och många projekt är tidsmässigt pressade. Då kan man spara månader genom att lägga ett löslagt golv som samtidigt har miljö, hållbarhet och återbruk som starka värden. Detta golv är unikt i sitt slag med en membranliknande poröppen konstruktion som kan läggas limfritt på en ännu ej uttorkad betongplatta, vilket innebär att man inte behöver planera in samma långa torktid som görs idag i projektet. Erik Öhrnegård konstaterar vidare:

– Golvlösningen är en viktig del av Forbo Floorings fortsatta arbete med att utveckla lösningar som stöttar skolprojekten i Sverige. Vi vill vara en bidragande faktor till att byggplaner hålls och att de bästa lärmiljöerna skapas.

 

Bildtext: Forbo Floorings limfria membrangolv medger att moderna betonggolv kan fortsätta andas.

Bildtext: Gärdslösa förskola är ett typexempel där golvvalet spelat stor roll för byggtiden.