Nyheter

Profil i anläggningsbranschen går till MEXL

MEXL förstärker sitt team med Mats Werner som senast kommer från Svensk Byggtjänst och som är ett känt namn inom hela svenska anläggningsbranschen.

– Vi är mycket stolta och glada över att Mats har valt att komma till oss på MEXL. Att få möjligheten att erbjuda den expertis Mats besitter till vår personal och våra branschkollegor i Sverige är något unikt, vilket vi kommer tillvarata på allra bästa sätt, säger Marcus Larsson, grundare av MEXL.

Mats har varit huvudförfattare till ett antal publikationer, som exempelvis AMA AF 21, MER Anläggning och Motiv MER. Mats har även varit redaktör för ett antal av Trafikverkets krav- och rådsdokument, bland annat för TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar, TRVK och TRVR Väg och handledning för Arbete på väg.

Utöver detta har Mats även under många år agerat som expert och rådgivare för beställare och konsulter i stora projekt, däribland Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg.

Mats kommer i sin nya roll på MEXL bland annat att utbilda den yngre generationens samhällsbyggare med målsättningen att få en större kunskap och förståelse för anläggningsbranschens regelverk. Utöver utbildning kommer Mats även att fortsätta med sitt engagemang inom AMA Anläggning och AMA AF samt expertrådgivning.

MEXL har under de senaste fem åren expanderat kraftigt och är idag ett teknikkonsultföretag inom hela byggprocessen med expertis inom markexploatering och lantmäteri, bygg- och projektledning, projektering, buller och vibration samt entreprenadbesiktningar och energi.