Nyheter

Gamla stan omcertifieras för Purple Flag av Svenska Stadskärnor

HBG City arbetar sedan hösten 2016 genom bred samverkan med metoden Purple Flag för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stadskärna med ett varierat utbud och aktiviteter för alla, även efter klockan 17. Nu har Gamla stan omcertifierats av Svenska Stadskärnor.

Maria Torg var Helsingborgs första Purple Flag-område och arbetet startade redan 2016. Sedan dess har området utökats och täcker nu ett större område i Gamla stan. Handlingsplanen, som följs upp löpande och uppdateras, certifierades första gången 2017 av Svenska Stadskärnor och området omcertifierades 2019, 2021 och nu igen i oktober 2023.

– HBG City arbetar systematiskt med en konkret handlingsplan, ansvarsfördelning och tidsram från idé till genomförande. Genom täta mätningar samt utvärdering av insatser vet man var insatser behöver göras. Helsingborgs samverkan mellan olika aktörer är god och inkluderande med bred representation och delaktighet i arbetsgrupper, vilket är avgörande för en fortsatt positiv utveckling, säger Björn Bergman, VD, Svenska Stadskärnor.

Gamla stan har gått från att vara en mörk och ödslig plats till en destination. Maria Torg är ett restaurangtorg med lokala krogar och i närområdet finns flera nattklubbar, butiker, skolor, kontor och bostäder. Purple Flag-området har utökats och inkluderar nu även Himmelriksgränd och Hallbergs trappor, som utgör viktiga stråk ner till stadskärnan. Även Rosenträdgården är nu en del av Purple Flag-området.

– Utökningen av Purple Flag-området gör att fler viktiga stråk till och från stadskärnan inkluderas. Dessa stråk kommer att byggas om för att förbättras, med fokus på tillgänglighet, trygghet och säkerhet, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, processledare Purple Flag.

För att fånga upp områdets behov tar man del av Helsingborgs stads EST-arbete (Effektiv Samverkan för Trygghet) men också statistik för området, så som polisens trygghetsmätning, brottsstatistik och besöksstatistik. För närvarande ligger fokus på en fördjupning av trygghet hos de som bor och verkar i området, samt att förbättra tillgängligheten och trafiktryggheten på Södra Storgatan.

– Vi är väldigt glada över omcertifieringen. Vi har arbetat med platsutveckling i Gamla stan under en längre tid, men det finns hela tiden nya utmaningar och förbättringspotential när det kommer till att skapa attraktiva mötesplatser, säger Hanna Candell, VD på HBG City.

Om Purple Flag

Metoden Purple Flag kommer från England och i Sverige är det Svenska Stadskärnor som utbildar i processen och som certifierar de handlingsplaner som tas fram. Handlingsplanerna är konkreta och har en genomförandetid på två år. Därefter utvärderas arbetet och ny handlingsplan tas fram för omcertifiering. I Helsingborg är det HBG City som äger processen.