Nyheter

Så kan fastighetsägare reducera skadorna från elfel

Kommersiella och industriella byggnader är beroende av tillförlitliga elsystem. Eventuella fel i dessa riskerar att skada såväl människor som utrustning och lönsamhet. Här är fyra tips från Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton, på hur fastighetsägare kan minska risker från elfel.

Säkra och tillförlitliga elsystem spelar en avgörande roll för att viktiga tjänster ska kunna tillhandahållas i kommersiella och industriella byggnader. Om fel i dessa system uppstår riskerar det att bli kostsamt, då kontinuiteten i verksamheten störs och utrustning kan skadas. Det kan även orsaka skador hos anställda samt medföra juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Under 2022 ökade antalet anmälda elolyckor både bland privatpersoner och yrkespersoner inom el, enligt Elsäkerhetsverkets rapport Elolyckor 2022. Den absolut vanligaste sortens elolycka som resulterade i sjukfrånvaro förra året var i 85 procent av fallen strömgenomgång.

Men det går att reducera antalet olyckor och minimera riskerna från kortslutningar, överbelastning och ljusbågar med hjälp av effektbrytare. Dessutom är riskreducering inte det enda skälet till att tillämpa bästa praxis för elsäkerhet, enligt Fredrik Regnell, Sverigechef på energihanteringsföretaget Eaton:

– För att skydda verksamheten från kortslutningar, överbelastning och i värsta fall personskador är det viktigt att säkerställa att effektbrytare uppfyller lagstadgade standarder och bästa praxis för montering och underhåll. Man bör även överväga avancerade digitala effektbrytare för maximalt skydd, bortom standardkraven, säger Fredrik Regnell.

Nedan delar Fredrik Regnell med sig av fyra tips för hur fastighetsägare kan förstärka elsäkerheten i kommersiella och industriella byggnader.

Minska risken för mänskliga fel
Den vanligaste orsaken till olyckor är att de fem säkerhetsreglerna för arbete vid elektriska system inte följs. Säkerställ därför att följande steg alltid följs: 1) Koppla ifrån 2) Se till att enheter inte kan slås på igen av misstag 3) Säkerställ att apparaten inte längre är spänningssatt 4) Jorda och kortslut 5) Täck över eller avskärma alla spänningsförande komponenter i närheten.

Gå bortom de lagstadgande kraven för högre säkerhet
Minimumkraven för effektbrytare anges i produktstandarden IEC/EN 60947. Den digitala tekniken gör det dock möjligt att erbjuda ännu högre skyddsnivåer än vad som anges i relevanta standarder. De elektroniska utlösningsenheterna i toppmoderna effektbrytare ger inte bara exakt brytning och därmed ytterligare säkerhet, de kan också leverera data om aktuell status, felmeddelanden samt diagnos- och mätdata.

Se elsäkerhet som en investering 
Att investera i moderna, digitala effektbrytare ger inte bara ytterligare skydd för personalen utan minskar också driftstopp, förenklar och minskar kostnader för underhåll och ökar effektiviteten i verksamheten som helhet. Det bidrar till att säkerställa att kommersiella och industriella byggnader är säkra, tillförlitliga och kostnadseffektiva.

Effektbrytare kan minska kostnaderna 
Vissa företag väljer säkringar framför effektbrytare med anledning av dess lägre initialkostnad. På längre sikt kan det i stället medföra både direkta och indirekta merkostnader. De senaste effektbrytarna, som Eatons digitala lågspänningsserie NZM, är ekonomiska på flera sätt: De minskar underhållskostnaderna, förhindrar driftstopp och ökar systemeffektiviteten, samtidigt som de eliminerar utgifterna för separata mätanordningar.

Eaton har publicerat ett whitepaper om hur det går att skydda kommersiella och industriella byggnader från elektriska fel som kan skada människor, egendom och lönsamhet.

Det finns att ladda ner:

här.