Nyheter

Johan Wewel ny CFO för Ecoclime Group

Den 9:e november 2023 tillträder Johan Wewel rollen som CFO för Ecoclime Group.

Johan Wewel har i snart tre decennier verkat i företagsledande ställningar inom bolag som ofta har karaktäriserats av lönsam tillväxt. Johan har växlat mellan rollerna som VD, CFO och styrelseledamot både i noterade och onoterade bolag.

Tyngdpunkten i Johans arbete har varit tjänsteproducerande företag men han har också erfarenhet av produktion och internationell försäljning.

Utöver den gedigna operativa erfarenheten gällande finansieringsfrågor och företagstransaktioner har Johan arbetat som senior rådgivare inom Carlsquare som ger finansiell rådgivning och hjälper sina kunder vid företagsöverlåtelser, noteringar samt utför tjänster inom aktieanalys.

Krister Werner, VD för Ecoclime Group kommenterar rekryteringen:

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen. Johan har i rollen som interims-ekonomichef under ett par månader visat sig vara en stor tillgång för oss. Johans långa och breda erfarenhet från ledande befattningar, samt kunskap av att arbeta inom tillväxtföretag kommer vara en stor tillgång för Ecoclime Group framåt då i rollen som CFO.

Hans Aulin, som är tillförordnad CFO sedan 14 mars, kommer under en tid efter Johan tillträde kvarstå i organisationen i en annan roll.

– Vi vill passa på att tacka Hans för hans arbete och insatser under den tid han verkat som CFO. Hans har bidragit starkt inom ett antal områden varför jag ser fram emot att han stannar en tid och stödjer organisationen i en annan roll, avslutar Krister Werner.

Foto: PublicDomainPictures