Nyheter

Villaägarnas riksförbund: ”En omklassning av energiklasserna måste göras”

”En omklassning av energiklasserna måste helt enkelt göras. I annat fall kommer det försätta landets husägare och fastighetsägare i en ekonomiskt ohanterbar situation.”

Det skriver Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarnas riksförbund i en debattartikel i Altinget:

”Företrädare för en rad branschorganisationer som kan sägas bli lukrativa vinnare på en hög ambition för energieffektivisering går i Altinget den 19 oktober ut i kritik mot Boverkets remissförslag att förändra energiklasserna av byggnader i Sverige.”

”Tanken att förändra energiklasserna till en utformning som harmoniserar mer med andra EU-länder är ett paradigmskifte mot Sveriges långa historia att överimplementera krav från EU. Men om Sveriges nuvarande energiklassning inte förändras, kommer det innebära påtvingade energieffektiviseringar på flera hundratusentals kronor för många husägare i Sverige. Med bibehållna energiklasser skulle svenska hushåll drabbas betydligt hårdare av kravet på tvångsrenoveringar än andra länder.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/replik-en-omklassning-av-energiklasserna-maaste-goras