Nyheter

Banbrytande system för att hushålla med vatten presenteras på Vatten 2023

Vatten är en livsnödvändig resurs som blir alltmer begränsad i takt med klimatutmaningarna. Att hushålla med vatten är därför något som alla måste bidra till.

Nu lanserar SGDS Gruppen med Dahl mark och va i spetsen, ett banbrytande system för att hushålla med vatten – IoThings Collect.

Systemet IoThings Collect är en digital plattform för övervakning och insamling av mätvärden. I systemet samlas data om den totala förbrukningen av vatten, från olika källor, och blir därmed en helhetslösning för att övervaka den totala vattenförbrukningen i samhällets infrastruktur samt byggnader som lägenheter, fastigheter och industrier.

Systemet är baserat på en öppen källkod vilken kan kopplas ihop med mätare och sensorer från olika fabrikat. Designen ger en enkel integration där även nya behov, och innovationer, i marknaden enkelt kan integreras. Givetvis är alla kända säkerhetskrav uppfyllda.

Helt kort, med systemet IoThings Collect behövs inga andra system. All vattenförbrukning samlas i ett och samma system.

IoThings Collect är utvecklat av SGDS Gruppen och Dahl i samverkan med Saint-Gobain IoT solutions. Tillsammans har man identifierat behoven i samhället och definierat en optimal lösning som ger ett helhetsperspektiv.

SGDS Gruppen med Dahl mark och va introducerar IoThings Collect på mässan Vatten 2023 i Göteborg den 24 – 26 oktober. Under mässan kommer Dahl mark och va att demonstrera systemet med stöd av bolagets egna flödesspecialister.