Nyheter

Nytt samarbete främjar automationen i byggbranschen

ABB Robotics och Porsche Consulting inleder ett samarbete för att främja automation i byggbranschen med ett pilotprojekt som ska ta fram nya branschmetoder för modulär hustillverkning.  Samarbetet ska tillgodose behovet av mer rimligt prissatta och miljövänliga bostäder samt minska miljöpåverkan vid konstruktionsarbete – mitt i en utbredd brist på arbetskraft och yrkeskompetens.

– Byggbranschen står inför ett antal utmaningar. Högautomatiserade husfabriker kan leverera bostäder med högre kvalitet till mer överkomliga priser. Genom att kombinera ABB:s ledande robotlösningar med Porsche Consultings kompetens inom planering och skötsel av toppmoderna fabriker vill vi omvandla denna viktiga industri, säger Eberhard Weiblen, styrelseordförande för Porsche Consulting.

– Vi menar att det finns en tydlig möjlighet att omvandla denna sektor och  hur bostäder byggs genom att automatisera tillverkningsprocessen för modulära komponenter, tillägger Marc Segura, chef för ABB:s division Robotics. Större, intelligentare automation är svaret på den utbredda bristen på arbetskraft och vårt samarbete kommer att främja produktiviteten, möjliggöra en högre grad av anpassningar och leda till hållbarare och effektivare byggmetoder.

Byggrelaterade yrken dominerar ofta listan över var arbetskraftsbristen är som störst[2], en bidragande faktor till husbristen i många länder. I USA bidrar arbetskraftsbristen till att det saknas närmare fyra miljoner bostäder[3], och i Tyskland prognostiseras en husbrist i 35 städer per 2030[4].

Den traditionella byggsektorn kämpar med att klara efterfrågan på nya bostäder samtidigt som miljöprestanda och energieffektivitet i bostäder behöver förbättras tillsammans med att mer hållbara byggmetoder börjar tillämpas. Detta innefattar att antalet råvarutransporter till byggarbetsplatser minskas samt motsvarande kostnader och påverkan från att forsla bort materialspill och avfall elimineras. Materialspillet uppskattas stå för upp till 25 procent av det material som transporteras till en byggarbetsplats[5].

Ett modulärt byggsystem ger effektivitetsvinster genom att materialspill och antalet förlorade dagar på grund av dåliga väderförhållanden minskar. Fabrikerna ger också en säkrare och gästvänligare arbetsmiljö: byggarbetarna står för ungefär 30 procent av antalet arbetsplatsskador och det är fyra gånger mer troligt att de drabbas av en dödsfallsolycka jämfört med andra branscher.[6]

Byggbranschen sackar efter andra branscher vad gäller anammandet av automation och robotik. I en global undersökning som gjorts på uppdrag av ABB med 1 900 stora och små byggföretag i Europa, USA och Kina är det endast 55 procent av byggföretagen som uppger att de använder robotar jämfört med 84 procent i bilindustrin och 79 procent i tillverkningsindustrin. Undersökningen visar också att 81 procent av byggföretagen planerar att införa eller öka användningen av robotik och automation under nästa decennium.

– Vi inser vikten av hållbara bostäder och menar att överföringen av teknik och kunnande till byggsektorn kommer att ge samma positiva påverkan som vi har sett i andra branscher, tillägger Eberhard Weiblen på Porsche Consulting.

– Vi ska förverkliga vår plan och visa hur modulär byggteknik med robotar kan stötta de förändringar samhället kräver. Den gemensamma strategin kommer att ta modulär byggteknik till en ny nivå vad gäller kvalitet, effektivitet, design och hållbarhet, sammanfattar Marc Segura på ABB.