Nyheter

Godkänt patent till IsoTimber i Europa

Europeiska patentverket (EPO) beviljar IsoTimber Holding AB ett enhetligt patent (Unitary Patent) som beskriver delar av grundstrukturen i IsoTimber.

– Det är en glädjande nyhet, patentet är bra för bolaget. Det ger inte bara skydd, utan dessutom frihet att verka på vår viktigaste marknad och stärker bolagets varumärke, säger Douglas Bjelkström, IsoTimbers VD.

Patentet Structural Elements publicerades den 18 oktober 2023 och beskriver delar av grundstrukturen, spårade reglar, i produkten IsoTimber. Patentet gäller i de europeiska länder som ingått avtal enligt det nya systemet Unitary Patent, se https://www.epo.org/en/applying/european/unitary (European Patent Office). Styrelsen har beslutat att även validera patentet i länderna: Polen, Spanien och Norge, vilket sker i efterhand.

– Det tar sin lilla tid att få igenom patent, men jag är väldigt glad att det här äntligen är på plats nu, säger Mikael Östling, innovatören till patentet.