Nyheter

Inget jobb för stort eller för litet för JIAB Ställningsmontage

Säkerhet, produktivitet och kvalitet är i fokus för JIAB Ställningsmontage som arbetar med devisen rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. Och inget uppdrag är för stort eller för litet.

JIAB Ställningsmontage arbetar på alla nivåer med stora byggentreprenörer och industrin, små enmansföretag och familjen som vill byta tak på villan. Lokal förankring, god service med korta ledtider, snabb omställning och ständig tillgänglighet för kunden samt säkerhet är viktiga delar i verksamheten. Sortimentet är brett inom ställningar, väderskydd och fallskyddsystem.

– Vi arbetar från Kiruna i norr till Umeå i söder och har vår starka lokala förankring i norr, men har kapacitet att ta projekt över hela landet, säger Andreas Kylmänen, verksamhetschef och delägare. Vi sätter en ära i att ge god service och att alltid vara tillgängliga. Trygghet och säkerhet är förstås A och O.

JIAB Ställningsmontage arbetar med HAKI:s nya flexibla lösningar, allt från ett enkelt trapptorn till komplett väderskydd. Företaget äger över 150 000 kvadratmeter ställning och har alltid rätt utrustning inom räckhåll. Arbetet utförs av 70 egna välutbildade och erfarna ställningsbyggare, vid behov med hjälp av personal från seriösa bemanningsföretag i branschen som vi har goda och långvariga relationer med.

– Vår strävan är att arbeta modernt i en ganska omodern bransch. Vi vill leda och utveckla branschen när det gäller säkerhet, kvalitet och processer. Vi använder CAD för att rita upp ställningarna i anbudsskedet och ger kunden en exakt överblick på anbudet och säkerställer att vi pratar om samma saker. Vårt egenframtagna planeringsverktyg planerar och följer upp hela verksamheten digitalt. Vi jobbar för att digitalisera dokumentation och presentera den via QR-koder.

JIAB Ställningsmontage uppfyller krav och kvalitetskriterier som kännetecknar en modern, seriös och kompetent aktör inom ställningsbranschen. Företaget har kvalitetsstämpeln STIB Auktorisation, som delas ut av den rikstäckande branschorganisationen Ställningsentreprenörerna.

Den lokala förankringen yttrar sig bland annat i starkt sponsorsarbete tillsammans med den lokala idrotten inom en rad olika sporter, inte minst ungdomssidan.

www.jiabstallning.se