Nyheter

Galaxen Bygg hjälper vid skador och arbetslöshet

Betongarbetaren Alf Nielsen fick en ny chans och en helt ny karriär efter cykelolyckan där han bröt ryggen och förlamades. Nu har han ett kontorsarbete där hans erfarenheter av byggarbete kommer väl till pass. Tack vare arbetsgivaren ByggConstruct och Galaxen Bygg.

Efter 15 år som murare och betongare inom Skanska och drygt fem månader hos ByggConstruct råkade han ut för en olycka när han cyklade downhill. Kraschen i hög fart från spåret och rätt in i skogen resulterade i kotskador och en omfattande ryggmärgsskada.

– Jag blev en komplett paraplegiker, totalförlamad från bröstet och ner, berättar Alf.

Det blev en flera månader lång sjukhusvistelse. Efter ett par veckor fick han besök av två chefer från arbetsgivaren ByggConstruct. När det sedan stod klart att han aldrig skulle kunna gå tillbaka till sitt gamla jobb kom man tillsammans fram till fyra möjliga olika framtida arbetsområden.

– Jag fastnade direkt för alternativet att jobba med garanti- och eftermarknadsfrågor. Och arbetsgivaren kopplade in företaget Galaxen Bygg, som erbjuder tjänster inom rehabiliteringsstöd.

– Det fantastiska stöd jag fick från första början av arbetsgivaren, som hade en plan för mig, och av tidigare koordinatorn Lotta på Galaxen var det som drev mig framåt när mycket av allt som hände i själva vården bara var motigt. Det var ovärderligt att ha en så driven person som Lotta till sin hjälp. Det bara flöt på, jag blev överöst med idéer, tankar och möjligheter. Jag fick stöd praktiskt och rent psykiskt men också hjälp i kontakten med myndigheter.

På företaget har Alf fått en specialanpassad arbetsplats och även anpassning av företagets gym. Och jobbet är inte begränsat till skrivbordet och datorn.

– De lyssnade på mina önskemål att också komma ut och träffa människor. Jag gör servicebesök och garantibesiktningar och träffar kunder på jobb där det fungerar med rullstol, berättar Alf.

Galaxen Bygg är byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering till byggbranschen. Företaget är icke vinstdrivande och ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC,

Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska. Verksamheten bedrivs runt om i hela landet.

Anna Ekarv är en av Galaxens rehab-koordinatörer:

– Det är fantastiskt att kunna vara ett stöd för den drabbade i kontakten med myndigheter och andra aktörer. Det känns verkligen att vi behövs. Det är mycket som ska redas ut och organiseras med arbetsgivare, fackförbund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sjukvården.

– Vi organiserar samverkansgrupper för det enskilda fallet och är en förmedlande länk. Vi bygger broar mellan individen och alla instanser, vilket inte kan vara lätt när man själv sitter mitt i svårigheterna. Vi ska vara tillgängliga och närvarande på arbetsplatserna. Det handlar om att ha koll på och ta till vara den enskildes möjligheter och rättigheter. Det gäller vid insatser i samband med både skador, sjukdom och arbetslöshet.

Galaxens vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa.

www.galaxenbygg.se

På bilden: Alf Nielsen fick hjälp att byta från betongarbetet till kontorsarbete efter den svåra olyckan.