Nyheter

Bostadsrättsrapporten: Spara energi utan att kompromissa med säkerheten

SBCs senaste undersökning Bostadsrättsrapporten visar att en femtedel av landets bostadsrättsinnehavare vill se en ökad satsning på trygghet i föreningen. Detta är något som under årets mörkaste månader i hög grad innefattar ljussättningen i fastigheten.

SBC ger därför sina bästa tips för att spara på elen utan att tumma på tryggheten.

Enligt Brottsförebyggande rådet har ljussättning stor betydelse för hur tryggt ett område uppfattas. I en tid med höga elpriser är det därför viktigt att tänka smart kring ljussättningen i föreningen. Dels för att inte äventyra tryggheten för de boende, dels för att hålla kostnaderna nere.

SBCs årliga rapport Bostadsrättsrapporten visar dessutom att tryggheten är något som de boende själva gärna ser att föreningen satsar på, något som en femtedel uppger.

– Vi ser att bostadsrättsinnehavare blir alltmer angelägna om en ökad satsning på trygghet i sina föreningar. Det inkluderar bland annat rätt belysning som skapar trygghet och trivsel i området. Vi förstår samtidigt att rådande situation på elmarknaden kan göra många föreningar oroade inför en mörkare period. Vi rekommenderar dock att inte tumma på tryggheten genom att släcka ner helt, utan i stället satsa på mer energieffektiviserande åtgärder. Sådana investeringar kommer att ge bättre resultat på sikt samtidigt som föreningens medlemmar känner sig trygga, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

SBCs bästa tips för energieffektiva trygghetslösningar:

Byt ut äldre armaturer mot LED-lampor

Som en åtgärd för att energispara, samtidigt som tryggheten kan upprätthållas, kan en bostadsrättsförening installera LED-armaturer. Det kan spara upp till 50 procent av energiförbrukningen.

Installera automatiska sensorer

Om ingen befinner sig i området kan det vara onödigt om lampor står och drar energi. Då kan föreningen installera automatiska sensorer som lyser upp området när någon är i närheten. Släck viss belysning tillfälligt Det kan vara värt att se över om det finns områden i bostadsrättsföreningen som folk sällan vistas på. I det fallet kan man släcka belysningen på det området tillfälligt, tills behov av ljussättning återuppstår.

Installera dimbar belysning

Dimbara LED-lampor kan sänka energianvändningen med upp till 80 procent enligt Energimyndigheten. Om man inte har behov av dimbar belysning, kan man alltid investera i dämpad belysning.

Inför grannsamverkan

För att främja trygghet i bostadsområdet rekommenderar SBC att föreningar främjar grannsamverkan och ordnar trygghetsvandringar. Genom att engagera boende i att vara vaksamma och samarbeta för en tryggare miljö, kan man minska behovet av kostsamma trygghetsåtgärder.