Nyheter

Riskbedömning på plats allt viktigare vid heta arbeten

Ett arbetsredskap som bedöms som ofarligt i ett sammanhang kan vara som att hälla bensin på elden i ett annat. Men med riskbedömning på plats kan allvarliga olyckor undvikas.

En tigersåg som tar upp hål i en vägg med gipsskivor, metall- eller träreglar och mineralullsisolering, kan trots risk för gnistbildning vara rätt verktyg vid ett bygge. Men om samma tigersåg används i en motsvarande vägg men med cellplastisolering, ett material som är lätt att antända och ger snabb brandspridning, blir riskbedömningen troligen en annan och tigersågen bedöms som direkt olämplig. Ett arbetsredskap som inte bedöms som brandfarlig i ett sammanhang kan alltså mycket väl vara det i ett annat.

Bedömningen kan vara hårfin vad som är brandfarligt eller inte men för att rätt beslut ska tas blir riskbedömning på plats allt viktigare. Riskbedömningen är till för att avgöra om metoden avger värme eller gnistor och om det går att använda en mindre riskfylld metod. Den första januari i år trädde ett nytt regelverk i kraft för ”brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats”.

– Slutsatsen blir att det inte går att ge ett generellt svar. En riskbedömning måste därför utföras på den plats där arbetet ska ske och där man tar hänsyn till val av metod, miljö och material. Man bedömer då sannolikheten för att en brand ska uppstå och allvarlighetsgraden av den konsekvens som uppstår av en sådan brand, säger Pia Ljunggren, verksamhetsutvecklare för Heta Arbeten på Brandskyddsföreningen som varit med att ta fram det nya regelverket.

Säkerhetsreglerna innebär bland annat att ett tillstånd ska ges och en riskbedömning genomföras på plats där arbetet ska utföras. Det krävs för att den som ger tillstånd ska kunna bedöma riskerna. Till sin hjälp har den tillståndsanvarige en så kallad het-arbetare, den som ska utföra arbetet, samt en brandvakt eftersom arbetet ska utförs i team om tre roller. Innan arbetet kan påbörjas måste riskbedömning göras och tillstånd ges. Riskbedömningen görs tillsammans i teamet.

Kunskaper krävs

– Vid riskbedömningen tittar man bland annat på om omkringliggande miljö är brännbar, om byggnaden är brännbar, om det finns öppningar i väggar och tak som gör att gnistor eller en brand kan sprida sig till intilliggande områden. Frågorna är många och teamet behöver god kunskap om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och kännedom om den verksamhet där arbetet ska utföras för att kunna bedöma riskerna på ett bra sätt.

Tillståndet ges för så kort tid som möjligt och bör normalt inte ges för längre tid än en dag eller ett arbetspass. Syftet med att begränsa tiden som ett tillstånd är giltigt är att säkerställa att förhållandena och riskerna på arbetsplatsen inte förändras.

– Det är jättebra att utbildning i brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ingår i olika typer av yrkesutbildningar. Säkerhet kommer med kunskap och ju tidigare man får kunskap desto bättre är det för brandsäkerheten i Sverige.

Foto: Janusz Walczak