Nyheter

Nyckeln till att nå högre hastigheter snabbare i lägenhetskomplex

5G mmWave Fixed Wireless Access (FWA) Extension (fast yttäckande radioaccessförlängning för 5G) banar väg för billigare och mindre komplicerade bredbandsanslutningar i gigabit- eller multi-gigabitshastighet för flerfamiljshus. Fastigheter som tidigare passerats utan att anslutas (homes passed) kan nu bli lönsamma, vilket innebär att en marknad med stor utvecklingspotential blir åtkomlig.

Speciellt fördelaktigt blir det med InCoax MoCA Access™-baserade systemlösning som använder byggnaders befintliga koaxialkabelnät, menar Helge Tiainen, Head of Business Development, Sales & Marketing på InCoax Networks.

Myndigheter har i flera år kämpat med att överbrygga klyftan mellan hem som kan anslutas med fiber (homes passed) och de som faktiskt ansluts (homes connected). En studie från RVA/Fiber Broadband Association från tidigare i år visar att mindre än 45 % av alla hem i USA som passeras med fiber är anslutna, och trots ansträngningar fortsätter klyftan att växa.

En starkt bidragande orsak är svårigheter att kostnadseffektivt komma åt lägenheterna med nya kablar. Driftsättningskostnaderna har varit för höga och installationerna alltför omfattande för att fastighetsägare och hyresgäster ska acceptera dem, vilket resulterat i den nuvarande låga utnyttjandegraden.

FWA-tekniken är ett alternativ som minskar installationstiden och därmed tiden till driftsättning av tjänster, vilket ger snabbare avkastning på investeringen. I kombination med MoCA Access™ blir förutsättningarna ännu bättre. MoCA Access är en teknik för fiber- eller FWA-förlängning som är specificerad för 2,5 Gbps symmetriska datahastigheter (lika snabb upp- som nedladdning) över fastigheters befintliga koaxialkabelnät. Detta gör det möjligt för operatörer att göra betydande kostnadsbesparingar vid driftsättningar utan att offra prestanda, särskilt i jämförelse med fiber.

Flerfamiljshus som tidigare har passerats utan att anslutas, på grund av höga driftsättningskostnader och lågt uppskattat antal uppkopplingar av abonnenter, kan nu bli lönsamma. Tekniken ger operatörer möjlighet att ge fler abonnenter tillgång till högpresterande tjänster och därmed minska den digitala klyftan i samhället.

Ett avsevärt hinder för nätoperatörernas utbyggnadsplaner har varit effektiv leverans av tillförlitliga gigabit- eller multigigabithastigheter för befintliga flerfamiljshus, fortsatte Tiainen. Detta driver tillväxten av teknologier för förlängning av fiber- och radioaccess, särskilt när det bedöms att det inte är kostnadseffektivt att lägga fiber till lägenheten eller Ethernet-kablar från taket i en FWA-lösning. Vi behöver flera uppkopplingstekniker framöver för att nå de ambitiösa globala målen för digital integration. Genom att förlita oss på bara en teknik, som exempelvis fiber, kommer vi att bromsa utbyggnaden och riskera att lämna en stor del av befolkningen utan tillförlitlig uppkoppling.

Tiainen har hjälpt till att lansera, och uppmanat andra att bidra till, Broadband Forums ”Fixed Wireless Access Extension”-projekt som kommer att hjälpa till att ansluta flerfamiljshus med 5G FWA. Projektet är främst inriktat på att nå lägenheter genom att återanvända befintlig kabelinfrastruktur, såsom koaxialkablar, för att utöka FWA-anslutningen till alla lägenheter. Täckningen av 5G-signalen är osäker på grund av den signaldämpning som sker i väggar för de högre frekvensbanden, vilket är typiskt för flerfamiljshus.

– Det är därför 5G FWA Extension-tekniken som utnyttjar befintlig fastighetsinfrastruktur borde vara en självklarhet för nätverksoperatörer, sade Tiainen. De kommer att få en snabbare avkastning på investeringen eftersom DSL-kunder kan omvandlas till 5G FWA-abonnenter, och extra kostnader för att investera i ny fastighetsinfrastruktur undvikas tack vare InCoax lösning.

InCoax Networks kommer att ställa ut på årets WISPAPALOOZA i monter 701 den 9-12 oktober på Paris / Horseshoe konferenscenter, Las Vegas, Nevada.