Nyheter

Kulturbyggnader i modern stadsutveckling

Konferensen Kulturbyggnader 2.0 som anordnas den 25 oktober i Stockholm får ett celebert besök, då representanter för Realdania By & Byg i Danmark framträder som talare. Här erbjuds deltagarna en redogörelse för hur en betydande aktör i vårt västra grannland som visar upp nyskapande metoder för att inkludera och använda kulturhistoriska byggnader – att nyttja det redan byggda är livsviktigt när vi övergår till det hållbara samhällsbyggandet.

Satsningarna i Danmark avseende kulturhistoriska byggnader har ofta fått benämningen ”världsledande”.

– Det ska bli väldigt spännande att visa upp vad vi åstadkommer i Danmark, i synnerhet som vi vet att både svenskar och danskar värderar kulturhistoriska byggnader och önskar att de inkluderas i ett hållbart samhällsbyggande, säger Troels Frey Andersen, projektledare LCA hos Realdania By & Byg.

Nyskapande bibliotek och museer, påkostade stadsrum och tester av nya bostadsformer. När det gäller arkitektur, stadsplanering och vårdande av kulturhistoriska byggnader och miljöer är Danmark utan tvekan en internationell förebild. En förklaring bakom utvecklingen i vårt västra grannland och ”stadsplaneundret” handlar om filantropiska pengar.

Inkludering av kulturarv från 500 år

Realdania By & Byg äger och bevarar en samling historiska byggnader som representerar utvecklingen av danskt byggnadsarv under 500 år. De historiska byggnaderna hyrs ut till privatpersoner eller företag. Realdania By & Byg utvecklar också innovativa och experimentella nya byggnader, ochi är involverade i långsiktiga stadsutvecklingsprojekt i partnerskap med kommuner för att bidra till utvecklingen och kvaliteten i danska städer. Realdania By & Bygs uppdrag är att förbättra livskvaliteten genom filantropiska investeringar och aktivt ägande av fastigheter och områden för stadsutveckling.

 Vi äger och bevarar en samling historiska byggnader som representerar utvecklingen av danskt byggnadsarv under 500 år, och tycker vi hanterar denna utmaning på ett efterföljansvärt sätt, säger Anne Mette Rahbæk, Utvecklingsdirektör.

Det är vida omvittnat att Danmark anses världsledande inom dagens arkitektur och nyskapande stadsplanering, vilket till viss del kan tillskrivas fonden som sedan den grundades 2000 – efter att ha växlat bolåneobligationer mot aktier i Danske bank, har byggt upp ett kapital om drygt 20 miljarder danska kronor. Avkastningen från fonden gör det möjligt att donera cirka 500 miljoner danska kronor per år till nybyggen och renoveringar. Avkastningen satsas varje år på att bl.a inkludera kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i nya stadsutvecklingsprojekt men också för att främja utvecklingen inom dansk byggnäring och andra utvecklingsprojekt inom ramen för Realdanias filantropiska strategi.

– De filantropiska investeringarna är en viktig faktor bakom det vi åstadkommer i Danmark – de bidrar till ny användning för kulturhistoriska byggnader, säger Casper Clement Nielsen, projektledare driftavdelningen.

Ett antal så kallade Kulturarvsundersökningar som huvudföreningen Realdania genomfört visar att danskar (liksom svenskar) söker sig till platser med kulturarv när de åker på semester eller utflykter. Studien kartlägger vad kulturarvet betyder för danskarna, deras livskvalitet och de samhällen de är en del av. Majoriteten av de 2 000 tillfrågade danskarna tror att historiska platser ger dem en bättre förståelse för tidigare och nuvarande förhållanden. Mer än var tredje anser att historiska platser är viktiga för deras livskvalitet och gemenskapen med andra. (källa: realdania.dk/nyheder)

Fakta om Realdania By & Byg:

Realdania By & Bygs uppdrag är att förbättra livskvaliteten genom filantropiska investeringar och aktivt ägande av fastigheter och områden för stadsutveckling.

Realdania By & Byg är ett dotterbolag till den filantropiska föreningen Realdania och verksamheten bidrar till att förverkliga Realdanias uppdrag att främja livskvaliteten i den byggda miljön.

Äger och bevarar en samling historiska byggnader som representerar utvecklingen av byggnadsarvet i Danmark under 500 år. De historiska byggnaderna hyrs ut till privatpersoner eller företag.

Utvecklar också innovativa och experimentella nya byggnader och är involverade i långsiktiga stadsutvecklingsprojekt i partnerskap med kommuner i Danmark för att bidra till utvecklingen och kvaliteten i stadsmiljöer runt om i landet.

25 oktober, 09.00-16.00

Piperska muren, Stockholm/Kungsholmen

https://www.realstad.se/kultur…