Nyheter

Branschunikt webbinarium om CE-märkning av dörrautomatiker

Snåriga regelverk kring CE-märkning av dörrautomatiker ledde förra året till att SLR – Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund tog fram ett branschgemensamt verktyg för arbetet med CE-märkning. Sedan dess har man utbildat flera hundra personer i branschen. Nu inleds en ny fas med att skapa samsyn mellan alla led i byggprocessen – som del i detta har SLR tillsammans med en rad aktörer och experter tagit fram ett branschunikt kunskapshöjande webbinarium.

Den 7 november samlas ledande experter inom området CE-märkning av dörruatomatiker för att erbjuda säkerhets- och byggbranschen ett unikt kompetensutvecklande webbinarium som är kostnadsfritt och öppet för alla.

(Redan nu kan du anmäla dig här!)

Under de två timmar som webbinariet hålls går experterna genom hur arbetet med CE-märkning av dörrautomatiker ska utföras steg för steg. Deltagarna får via expertpanelen en unik inblick i förordningarna och regelverken – hur dessa ska tolkas, vem som bär vilket ansvar i byggprocessen och hur arbetet med CE-märkning kan göras enklare och smidigare för alla inblandade.

Entreprenören bär ansvaret

Osäkerheten kring CE-märkning av dörrautomatiker har mycket handlat om ansvarsbiten, huruvida det ligger på entreprenören eller beställaren att ansvara för att CE-märka nyinstallerad dörrautomatik.

– Det kan inte göras tillräckligt tydligt, det är entreprenören som har ansvar som tillverkare enligt lag när man monterar en dörrautomatik och detta är ett krav som går tillbaka till 1994,  förklarar Björn Nordström, sakkunnig från SLR:s samarbetspartner Briab.

Bit kvar innan samsyn

Även om grundkunskaperna ökar stadigt i branschen tror experterna det är en bit kvar innan byggprocessens alla led har samsyn i CE-märkningsfrågan. Branschorganisationerna, SLR och SEM Group, märker nämligen att beställarsidan inte riktigt hunnit med att ta till sig det man uppfattar som nytt.

– Det är med bakgrund i det som SLR i samverkan i samverkan med SEM Group, Briab, SSF – Stöldskyddsföreningen och Föreningen SäkerhetsBranschen kommer att hålla detta webbinarium som djupare går in på beställaransvar kontra tillverkaransvar, säger Martin Järbur, vd på SLR.

Webbinariet är helt kostnadsfritt och öppet för alla – anmälan sker genom en enkel registrering.

Datum: 7 november
Tid:
 10.00-12.00
Plats:
 Online – länk skickas till angiven e-post i god tid innan webbinariet

Anmäl dig här!