Nyheter

Ny undersökning: 1 av 3 byggnadsarbetare möter motstånd vid vab

Fackförbundet Byggnads har frågat över 900 byggnadsarbetare hur det fungerar att kombinera familjeliv och jobb i byggbranschen. Resultatet var nedslående och nu lyfter Byggnads problemet med dålig jargong kring föräldraledighet och vab.

Byggnads har under flera år uppmärksammat bristen på jämställdhet i byggbranschen och verkat för att förändra både kulturen och kollektivavtal. Med kampanjen Stoppa machokulturen fick Byggnads och Byggcheferna upp jämställdhetsfrågan på agendan.

Nu visar en ny undersökning att många byggnadsarbetare upplever ett negativt bemötande från både chefer och kollegor vid vab och föräldraledighet. Knappt hälften uppger även att det fungerat dåligt att anpassa arbetstiderna efter livspusslet som förälder.

Ojämställd bransch ett hinder för rekrytering

– Det här är väldigt nedslående siffror som hör hemma i en annan tid. Byggbranschen ska vara en modern bransch som lockar till sig duktiga unga killar och tjejer. Då duger det inte att så många upplever ett motstånd när man ska göra det mest självklara: Ta hand om sina barn. För oss på Byggnads är det viktigt att det blir en diskussion om de här sakerna i branschen så att vi kan få en förbättring, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads anordnar seminarium och tar fram material

Under fredagen anordnade Byggnads seminariet ”Man kan ju inte vabba är betongbilen kommer” för att lyfta problemet och diskutera vad som behöver göras för att skapa en modernare bransch. Förbundet har även tagit fram informationsmaterial som ska informera och stärka medlemmarna.

Johan Torstensson Aas, central ombudsman med arbetsmiljöansvar på Byggnads, var en av dem som var med på seminariet och han lyfter fram stress som en viktig orsak.

– Det finns en inbyggd stress i många projekt där man ligger efter i planeringen redan vid byggstart. Då blir till och med korta perioder av vab ett hinder. Det naturliga vore såklart att planera in frånvaro och ta höjd för det från början. För mig är det helt obegripligt att det inte görs, säger Johan Torstensson Aas.

Utöver det är hans recept på förändring enkel.

–  Arbetsgivarna måste bli bättre på att följa lagen. Där står det uttryckligen att arbetsgivaren aktivt ska främja möjligheten att förena arbete med föräldraskap. Nu krävs en uppryckning, det här borde vara en icke-fråga, fortsätter Johan Torstensson.

Resultat från Byggnads enkät:

Byggnads bad sina medlemmar att svara på frågor kring hur det är att kombinera familjeliv med byggjobbet. 931 personer från hela landet svarade. Bland annat framkom att:

20 % tycker att det är svårt att få ledigt för utvecklingssamtal, skolavslutningar eller annat som rör familjelivet.

22 % har fått ett negativt bemötande av chefen när de velat ta ut föräldraledigt.

31 % har fått ett negativt bemötande av chefen när de velat ta ut vab.

21% uppger att andra arbetstagare utryckt sig negativt vid vab.

Hela 43% uppger att det fungerat dåligt att anpassa arbetstiderna efter livspusslet som förälder. 25 % har svarat att det fungerat väldigt dåligt.