Nyheter

Dig-IT Lab – nytt kompetenscentrum som accelererar digitalisering av byggbranschen

Dig-IT Lab är ett nytt Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid KTH som syftar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Centrumet kommer att främja samverkan och omvandlingen av data som samlas in från byggnader till konkret samhällspåverkan.

Det drivs i samarbete mellan industriföretag, forskningsorganisationer och universitet i Sverige och ett flertal internationella forskningscentrum.

– Vi vill dra nytta av digitaliseringens fördelar och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, minska CO2-utsläpp och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för Dig-IT Lab.

– Centrumet kommer att vara en dynamisk arena för akademi, industri och politik att samarbeta och skapa innovativa lösningar. Målen är att maximera fördelarna med digitalisering under byggnaders hela livslängd, att dela kunskap och utveckla viktiga kompetenser för den digitalt drivna byggda miljön.

Dig-IT Lab kommer även att främja tvärvetenskapligt samarbete och forskning inom nyckelområden som ”digitala tvillingar” och affärsmodeller, samt ge en neutral testmiljö för gemensam FoU och tekniköverföring. I förlängningen kommer centrumet att kunna bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och ledarskap inom digitalisering inom samhällsbyggnad.

– Digitalisering av den byggda miljön är nyckeln till smartare och mer hållbara byggnader. I en värld där byggnader står för mer än 30% av energiförbrukning och CO2-utsläpp, är Dig-IT Lab en symbol för samarbete, där digitala tvillingar och innovation möts för att omvandla byggnader från börda till lösning och påskynda vår resa mot globala klimatmål, säger Shima Dehvari, Forsknings- och Innovationsledare på Bengt Dahlgren.

Dig-IT Lab samlar aktörer från akademi och näringsliv

Akademiska parter och forskningsorganisationer:

RISE, and Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Nationella samverkande akademiska partner (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) samt internationella akademiska samarbetspartner (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!).

Industripartners:

Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Einar Mattsson, EQUA, Myrspoven, Noss Invest, ProptechCore, Sally-R, Schneider Electric, SISAB, Swegon, Vasakronan.

Dig-IT Lab bygger vidare på och utökar befintlig forskning och samverkan inom forskningscentrumet KTH Live-In Lab:

 www.liveinlab.kth.se