Nyheter

Tre gånger fler avgiftshöjningar bland bostadsrättsföreningar

En ny analys från Nabo bland 2300 bostadsrättsföreningar visar att 30 procent har höjt sina avgifter mellan 1 februari och sista juli 2023. Den genomsnittliga höjningen var 11,7 procent. Samma period förra året höjde endast 10 procent av föreningarna sina avgifter och då med i snitt 4,9 procent.

De flesta bostadsrättsföreningar brukar höja sina avgifter den 1 januari men det är tydligt att allt fler bostadsrättsföreningar höjer avgiften när det krävs ekonomiskt. I många fall är det troligtvis när lånen har löpt ut och förhandlas om vilket för med sig ökade kostnader för föreningarna. I år har tre gånger fler höjt sina avgifter mellan 1 februari och sista juli, jämfört med samma period förra året.

Dessutom är den genomsnittliga höjningen mer än dubbelt så hög.

– Det är hög aktivitet och det märks att föreningarna blir påverkade och agerar när lånen läggs om. Det är också bra att de höjer avgifterna för vi vet att det är många som behöver göra det. Däremot bedömer vi att ökningarna inte till fullo kompenserar för de kostnadsökningar som tillkommit till följd av höjd ränta, ökade underhållskostnader och kostnadsökningar från den höga inflationen, säger Jonas Gustavsson, expert ekonomisk förvaltning, på Nabo.

Nabo har tidigare kommunicerat behov hos föreningar att höja sina avgifter med över 40 procent i snitt för att möta kostnadsökningar pga inflation, ökade underhållskostnader och det nya ränteläget. Riksbankens höjde förra veckan styrräntan 4 procent och förlängde sin räntebana vilket innebär att föreningar behöver räkna med högre kostnader under en överskådlig framtid.

– Vi kommer troligtvis att se fler avgiftsökningar under året allteftersom lån löper ut. Då är det viktigt att bostadsrättsföreningarna granskar sin ekonomi och utgår ifrån att kommande år blir tuffa. Styrelsen har ett stort ansvar och behöver fatta modiga beslut som påverkar medlemmarnas privatekonomi. Tydlig kommunikation med medlemmarna är viktigt så att de vet förutsättningarna och förstår behovet av eventuella höjningar, avslutar Jonas Gustavsson.