Nyheter

Carousels marknadsrapport för Q3

I Carousels marknadsrapport för Q3 behandlas det makroekonomiska läget i Sverige, framtidsutsikterna för fastighetsmarknaden, Kinas ekonomiska utmaningar och dess påverkan på ”väst”, samt den ”udda” kommersiella fastighetsmarknaden i norden.

Några av punkterna som behandlas:

Makroekonomiska insikter från kvartalet:

Dels en granskning av Sveriges nuvarande makroekonomiska klimat och dels om hur kinesiska Evergrande Groups likviditetskris skakar den västerländska finansmarknaden.

Hur de nordiska fastighetsmarknaderna utmärker sig globalt: En jämförande analys som visar de grundläggande skillnaderna och motståndskraften hos den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden i ett globalt sammanhang.

Utsikterna för den svenska fastighetsmarknaden: En undersökning av förväntade utmaningar, möjligheter och marknadsutsikter för den svenska fastighetsmarknaden.

Carousel Group är rådgivare inom kommersiella fastigheter, med fokus på förvaltning, uthyrning och utveckling.

Ladda ner hela rapporten