Nyheter

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef OBOS: ”Regeringen är passiv när byggbranschen går på knäna”

”Med tanke på att bygg- och fastighetsbranschen står för nästan 12 procent av BNP är det under all kritik att regeringens budget inte innehåller politiska reformer som på allvar motverkar nuvarande kris.”

Det skriver Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef OBOS i en debattartikel i Altinget:

”Precis som många andra i branschen reagerade OBOS med besvikelse när regeringen häromveckan presenterade sin budget för 2024. Trots att vi närmar oss den värsta krisen sedan 1990-talet lyser kraftfulla reformer med sin frånvaro. Det finns visserligen goda ambitioner i förslagen om höjt RUT-avdrag och stöd till kommunerna för att stimulera höjd planberedskap, men det räcker inte. Det behövs fler åtgärder som kan stimulera bostadsbyggandet och underlätta för fler grupper att komma in på bostadsmarknaden. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare föreslår vi därför en statlig kreditgaranti för att öka bostadsbyggandet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/regeringen-ar-passiv-nar-byggbranschen-gaar-paa-knana