Nyheter

Varningen: ”Kan bli panik när lysrören tar slut”

Sedan februari i år går det inte längre att köpa kompaktlysrör eller cirkelrör med kvicksilver i, och i augusti förbjöds även försäljningen av T5- och T8-rör. Med höstmörkret i antågande börjar läget bli akut för företag och organisationer som inte har förberett sig för den tvingande övergången till LED-armaturer.

Hur ska man agera?

Vi bad bemt AB:s servicechef David Delring om råd.

David, vad är det som händer med lysrören egentligen?

– Det som nu sker är egentligen bara ett naturligt led i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. EU har beslutat att ersätta och begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, och det omfattar naturligtvis alla de miljoner lysrör med kvicksilver som sitter precis överallt – i allt från bostadshus och butiker till gatubelysning, kontor och stora lagerbyggnader kommer traditionella armaturer behöva ersättas med LED-armaturer.

Hur påverkar utfasningen alla oss som är beroende av lysrör?

– I februari förbjöds försäljningen av traditionella kompaktlysrör och cirkelrör, och sedan slutet av augusti gäller det även T5- och T8-rör, alltså de ”vanliga” lysrör som de flesta känner till. Ganska snart kommer alla att behöva gå över till alternativa ljuskällor, vilket i de allra flesta fall alltså innebär LED-armaturer.

Men är det olagligt att använda de lysrör man redan har?

– Nej, förbudet gäller bara försäljning. Man får fortsätta använda traditionella lysrör så länge de funkar. Vissa företag har till och med bunkrat upp för att inte drabbas av bristen. Men förr eller senare kommer ju även de sista rören att ta slut, och då kan det nog bli panik för många.

Panik? Det låter illavarslande?

– Ja, det är många som tyvärr inte har varit medvetna om förbudet men som nu inser allvaret i situationen. Höstmörkret sänker sig snabbt över Sverige, och då står man plötsligt där när lamporna slocknar.

Vad kan man göra för att undvika det?

– Investera i LED-alternativ så snart det bara går. Visst, det är tvingande enligt lag, men det är faktiskt också en riktigt bra ekonomisk investering.

Du menar att det finns ekonomiska vinster att göra?

– Ja, definitivt. Det finns en uträkning från Belysningsbranschen som visar att vi i Sverige har cirka 17 miljoner lysrörsarmaturer med traditionella lysrör. Dessa förbrukar tillsammans 5,4 TWh per år. Om alla dessa armaturer ersattes med LED-armaturer skulle förbrukningen minska till 2,72 TWh – och med rörelsevakter och dimmerteknik halveras förbrukningen ytterligare en gång, till 1,32 TWh. Det är ganska talande siffror, tycker jag.

Finns det några andra fördelar med LED-ljuskällor?

– Förutom energieffektiviteten skulle jag säga flexibiliteten. Många LED-armaturer som finns på marknaden i dag gör det möjligt att ändra både färg och effekt efter behov. Detta gör att kunden inte behöver välja 3 000 eller 4 000 kelvin innan armaturen köps in. Det kan man enkelt justera när installationen är klar.

Om man inte vill byta armaturer, då? Kan man inte bara bygga om dem man redan har?

– Jo, det kan man, men jag avråder från det. Bland annat bryter du då den ursprungliga CE-märkningen och måste på egen hand säkerställa att armaturerna uppfyller alla säkerhets- och lagkrav. Det är en ganska invecklad historia.

Har du några sista tips till den som ska byta till LED-armaturer?

– Ta professionell hjälp. Det kan vara riskabelt att köpa armaturer på egen hand. Utan en ordentlig belysningskalkyl är det inte garanterat att installationen uppfyller alla krav och dimensioneringsfaktorer. Förutom att man inte får den ljusmängd som behövs riskerar man även att göra den befintliga installationen olaglig när förutsättningarna ändras.

Vill du veta mer om utfasningen av lysrör och vilka alternativ du har? Hör av dig till din kontaktperson på:

bemt AB.